plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967, το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό.... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από... περισσότερα

 

Tο Ζωολογικό Μουσείο 

Στο Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει μεγάλος αριθμός... περισσότερα

 

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H ενημερωτική συνάντηση με τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων θα γίνει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ.

Έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει την 3η Νοεμβρίου 2014
Τμήμα Βιολογίας
 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - ∆ιαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α & Β Εξαμήνου
 
7 Νοεμβρίου 2014 (11.00 π.μ.): Συνάντηση με τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενημέρωσή τους για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της κατεύθυνσης (Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος)

Μάθημα

Διδάσκοντες

Ημερομηνίες διδασκαλίας

Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα

Κουτσικόπουλος Κ., Γκιώκας Σ., Τζανάτος Ε

3 Νοεμβρίου 2014 – 23 Νοεμβρίου 2014

Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών & οικοτόπων

Τζανουδάκης Δ., Ιατρού Γ., Χριστοδουλάκης Δ, Γκιώκας Σ., Μήτσαινας Γ. Παπαστεργιάδου Ε, Σπανού Σ., Δημητρέλλος Γ

24 Νοεμβρίου 2014 - 14 Δεκεμβρίου 2014

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών

Παπαστεργιάδου Ε., Γεωργιάδης Θ., Τζανουδάκης Δ., Μήτσαινας Γ, Δημητρέλλος Γ, Σπανού Σ.

15 Δεκεμβρίου 2014 - 18 Ιανουαρίου 2015

Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Κουτσικόπουλος Κ., Τζανάτος Ε., Μακρίδης Π.

19 Ιανουαρίου 2015 – 8 Φεβρουαρίου 2015

Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Παπαστεργιάδου Ε., Νταϊλιάνης Σ., Μακρίδης Π.

9 Φεβρουαρίου 2015 – 1 Μαρτίου 2015

Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά

Πετροπούλου Γ., Γραμματικόπουλος Γ.

2 Μαρτίου 2015 – 22 Μαρτίου 2015

Οι ακριβείς ημέρες, ώρες και αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων θα ορίζονται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος
 
Ο Υπεύθυνος της κατεύθυνσης
 
Σίνος Γκιώκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος από 30/10/2014 έως 14/11/2014.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα ηλεκτρονική εγγραφή.

Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν ( 30 ECTS για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2009-2010 και έπειτα), σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2014-2015 και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

Όσοι δεν δηλώσουν μαθήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην  εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου. Στην περίοδο Ιανουαρίου οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που δήλωσαν.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και έπειτα και τουλάχιστον 150 Δ.Μ.(Διδακτικών Μονάδων)  για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πριν.

Η Πρακτική Άσκηση δεν έχει ακόμα εγκριθεί και δεν μπορεί να δηλωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ  ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση εργαστηρίου "Γενικής Χημείας"

Παρακαλούνται, όσοι από τους φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Βιολογίας δεν έχουν κάνει αίτηση για αναστολή φοίτησης ή μεταγραφή, τη ΔΕΥΤΕΡΑ (20/10/’14) και ώρα 3 μ.μ. να προσέλθουν στο Εργαστήριο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» στο Νότιο Κτίριο Χημείας (1ος όροφος), για να παραλάβουν τις εργαστηριακές τους θέσεις.

Η Διδάσκουσα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 6/5-6-2014 για την διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1 έως 15-11-2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Εξετάσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Α΄

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2014. Για τις ημερομηνίες θα γίνει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. Βιολογία Κυττάρου
Μακρομόρια (δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων). Βιολογικές μεμβράνες (οργάνωση, ρευστότητα, πολικότητα, διαφοροποιήσεις, διαπερατότητα). Ενδοπλασματικό δίκτυο. Συσκευή Golgi. Κυτταρική έκκριση (σύνθεση, διαλογή, ωρίμανση και μετακίνηση πρωτεϊνών). Πυρήνας και μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Πυρηνικός φάκελος. Λυοσώματα. Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση, πινοκύτωση, ενδοκύτωση με τη μεσολάβηση υποδοχέων). Μεμβρανική ανακύκλωση. Μικροσωμάτια (υπεροξειδιοσωμάτια, γλυοξυοσω-μάτια). Μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός – Κυτταρικές κινήσεις. Κυτταρικός κύκλος και ρύθμισή του. Κυτταρική διαίρεση και κυτταρικός θάνατος. Βασικές αρχές της κυτταρικής επικοινωνίας και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.

Από το βιβλίο:
«Βιολογία Κυττάρου – Μοριακή Προσέγγιση» Β. Μαρμάρας – Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα, 5η  έκδοση – Εκδόσεις Τυπόραμα.

2. Γενική Βοτανική
Τα φυτά στο βιολογικό οικοσύστημα. Δομή του φυτικού κυττάρου. Μορφή και τρόποι διαίρεσης του φυτικού πυρήνα (Μίτωση, Αμίτωση, Ενδομίτωση, Μείωση). Πολυπλοειδία στους φυτικούς οργανισμούς. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων και ιστών. Μορφολογία και ανατομία φυτικών οργάνων (Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος). Όργανα και τρόποι αναπαραγωγής.

Από τα βιβλία:
- Ψαράς Γ., Τηνιακού Α. & Καμάρη Γ.: Μορφολογία Φυτών, Μέρος Ι
Βασικές Γνώσεις – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
- Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π. & Κατσαρός Χ.: Εισαγωγή στη Βοτανική
Εκδόσεις Σταμούλης

3. Γενική Ζωολογία
Γενικά στοιχεία αναπαραγωγής, ανάπτυξης και προτύπων σωματικής και εμβρυικής διαφοροποίησης των ζώων. Αρχές ταξινόμησης και φυλογένεσης των ζώων. Γενικά χαρακτηριστικά μορφολογίας και βιολογίας των Πρωτοζώων και ιστοί, όργανα και συστήματα των κυριότερων ζωικών ομάδων των ασπονδύλων (Ποροφόρων, Κνιδοζώων, Πλατυελμινθών, Ψευδοκοιλωματικών, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Εχινοδέρμων).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
HICKMAN C.P., ROBERTS L.S. & LARSON A. 2002. ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ (Α΄ & Β΄ ΤΟΜΟΙ). ΕΚΔΟΣΕΙΣ Utopia Publishing.

Eργαστηριακές ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών να προσέλθουν στην πρώτη εργαστηριακή συνάντηση την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15.00, στην αίθουσα ΒΜ61.

Κατά τη συνάντηση, θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο, το πρόγραμμα  και τον τρόπο διεξαγωγής των ασκήσεων και θα ανακοινωθούν τα τμήματα και οι αντίστοιχες ομάδες, που διαμορφώθηκαν με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο.

Τονίζεται ότι η παρουσία όλων των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Εκ του Εργαστηρίου

Σύμβουλοι Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2014-2015

Στην υπ΄αριθ. 2/23-10-2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίστηκαν οι Σύμβουλοι Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2014-2015 (άρθρο 35 του Ν. 4009/2011), σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο.

ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση της κας Πρυτάνεως, για την διευκόλυνση της σίτισης των πρωτοετών φοιτητών , οι πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου , με την προσκόμιση της προσωρινής Βεβαίωσης Εγγραφής στο αντίστοιχο Τμήμα, του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ.έτους 2014 και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στα γραφεία της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας , θα λαμβάνουν -εφόσον τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις- προσωρινή κάρτα για την σίτιση στο εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας.

Η κάρτα αυτή θα ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 31/10/2014) εντός του οποίου οι φοιτητές οφείλουν να προμηθευτούν την τυπική ταυτότητα δωρεάν σίτισης από την Φοιτητική Μέριμνα.

Ήδη στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας παραδίδονται οι ταυτότητες δωρεάν σίτισης των φοιτητών που υπέβαλλαν πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις .

Οι προσωρινές κάρτες θα διατίθενται από την Φοιτητική Εστία καθημερινά (γρ. Επιμελητείας ) από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 14:00

Από την Διεύθυνση της ΦΕΠ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδ. έτος 2014-2015

Α. Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία

Επιτυχόντες
1  Παππάς Γεώργιος
2  Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
3  Πετρόπουλος Μιχαήλ
4  Αργυροπούλου Μαργαρίτα-Αθανασία
5  Διαμαντή Νικιάννα
6  Δήμου Ελένη
7  Κουτσάκης Χρήστος
8  Μιζεράκης Παναγιώτης
9  Γούβη Γεωργία
10  Θεοδωρόπουλος Βασίλης
11  Μέρη Κασσάνδρα-Δανάη
12  Φούντα Κωνσταντίνα-Μαρία
13  Νταλιάρδα Γιαννούλα
14  Κρανιά Παρασκευή
15  Ατσοπάρδη Κορίνα

Επιλαχόντες
16 Ξυπολιά Ζαχαρούλα
17 Ζεμαδάνης Κωνσταντίνος

Β. Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία- Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Επιτυχόντες
1 Παπαγεωργίου Δανάη
2 Τσιάκα Πηνελόπη
3 Χαρμπή Κασσιανή
4 Τσιτσικάλο Αναστασία
5 Φάσσου Γεωργία
6 Περγαντή Ιρις
7 Κουτελίδα Αικατερίνη
8 Βαζούρα Ιωάννα
9 Καλογεροπούλου Αναστασία
10 Παππά Ιρένα

Δεν επιλέγονται
11 Χρονοπούλου Ασημίνα
12 Ρέππα Παναγιώτα/Ελευθερία
13 Βαρελά Ειρήνη
14 Τσίρμπα Άννα
15 Ράπτη Παρασκευή
16 Προκόπη Παναγιώτα
17 Αναστασόπουλος Παναγιώτης
18 Κυρίτσης Ματθαίος

Καλούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν κατά τις ημέρες 29, 30 και 31/10/2014 και ώρες 9.00 πμ  έως 1.30 μμ στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, προσκομίζοντας 2 φωτογραφίες.

Οι επιλαχόντες της Κατεύθυνσης Βιολογική Τεχνολογία θα ενημερωθούν για τυχόν εγγραφή τους στην περίπτωση που δεν εγγραφεί κάποιος από τους επιτυχόντες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές

Κατεβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (StudentDiscount2014Universities.pdf)StudentDiscount2014Universities.pdf[pdf]303 Kb

Αναβολή μαθήματος «Ειδικά θέματα βιολογίας κυττάρου»

Το μάθημα «Ειδικά θέματα βιολογίας κυττάρου» της Πέμπτης 23-10-2014, 9-11πμ αναβάλλεται λόγω της συνέλευσης του Τμήματος που θα γίνει την ίδια ώρα.

Την προσεχή εβδομάδα θα προσδιοριστεί το πότε θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος.

Π. Κατσώρης

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ που κατέστησαν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο ΑΑ (κτήριο Πρυτανείας  ισόγειο).

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 Βλάσση Ανθή Στέφανος
2 Βλαστού Μαρία Κωνσταντίνος
3 Δάβουλου Παναγιώτα Γεώργιος
4 Διαμάντη Νικιάννα Νικόλαος
5 Ζερκούλης Δημήτριος Μάρκος
6 Καλλιακούδας Θεόδωρος Αριστομένης
7 Καμζέλας Κωνσταντίνος Χρήστος
8 Καπλανιάν Εγίς-Ανί Χαικ
9 Καραγιάννη  Μαρία Ιωάννης
10 Καρνής Λουκάς Νικόλαος
11 Κατσάνος Δημήτριος Παντελεήμων
12 Κράλη Όλγα Σπυρίδων
13 Μαλλιώρης Παναγιώτης Σταύρος
14 Moύρτζη Νίκη Χρήστος
15 Μπαρούνης Φώτιος Παναγιώτης
16 Παπαντώνη Ιωάννα Χρήστος
17 Πετρόπουλος Μιχαήλ Φώτιος
18 Πετροπούλου Χριστίνα Αναστάσιος
19 Πολιάνκου Ζαννάκη Δέσποινα Σταύρος
20 Ροβάτσου Αλεξάνδρα Θεόδωρος
21 Τσελεμπή Ελένη Ζαχαρίας
22 Φαρζλή Ισμέ Κεμάλ
23 Φούντα Κωνσταντίνα-Μαρία Νικόλαος
24 Χαχάμη Ζωή Γεώργιος
25 Chychykalo Anastasiia OleksandrΑπό τη Γραμματεία του Τμήματος