plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967, το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό.... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από... περισσότερα

 

Tο Ζωολογικό Μουσείο 

Στο Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει μεγάλος αριθμός... περισσότερα

 

Ανακοινώσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις της Βιολογίας Φυτών Ι

Οι εργαστηριακές εξετάσεις της Βιολογίας Φυτών Ι περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνουν την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 από 10:30 πμ έως 13:00 μμ στην Αίθουσα ασκήσεων του Εργαστηρίου Βοτανικής.

Εκ του εργαστηρίου

Σπανού Σοφία
Δημήτριος Τζανουδάκης

Εξέταση μαθήματος Μαθηματικών

Tο μάθημα των Μαθηματικών που έχει προγραμματιστεί για εξέταση στην αίθουσα ΑΑ στις 23/9/2016 και ώρα 12:00- 15:00, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα στην αίθουσα 026 του Τμήματος Βιολογίας.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Αποφασίζεται (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας αριθ. 9/16-6-2016)  η διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2016-2017 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄), ως εξής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1 έως 15-11-2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α)   Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Εξετάσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Α΄

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα εξέτασης των μαθημάτων.

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων
 
1. Βιολογία Κυττάρου

Μακρομόρια (δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων). Βιολογικές μεμβράνες (οργάνωση, ρευστότητα, πολικότητα, διαφοροποιήσεις, διαπερατότητα). Ενδοπλασματικό δίκτυο. Συσκευή Golgi. Κυτταρική έκκριση (σύνθεση, διαλογή, ωρίμανση και μετακίνηση πρωτεϊνών). Πυρήνας και μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Πυρηνικός φάκελος. Λυοσώματα. Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση, πινοκύτωση, ενδοκύτωση με τη μεσολάβηση υποδοχέων). Μεμβρανική ανακύκλωση. Μικροσωμάτια (υπεροξειδιοσωμάτια, γλυοξυοσω-μάτια). Μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός – Κυτταρικές κινήσεις. Κυτταρικός κύκλος και ρύθμισή του. Κυτταρική διαίρεση και κυτταρικός θάνατος. Βασικές αρχές της κυτταρικής επικοινωνίας και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.

 Από το βιβλίο:

«Βιολογία Κυττάρου – Μοριακή Προσέγγιση» Β. Μαρμάρας – Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα, 5η  έκδοση – Εκδόσεις Τυπόραμα.

2. Γενική Βοτανική

Τα φυτά στο βιολογικό οικοσύστημα. Δομή του φυτικού κυττάρου. Μορφή και τρόποι διαίρεσης του φυτικού πυρήνα (Μίτωση, Αμίτωση, Ενδομίτωση, Μείωση). Πολυπλοειδία στους φυτικούς οργανισμούς. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων και ιστών. Μορφολογία και ανατομία φυτικών οργάνων (Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος). Όργανα και τρόποι αναπαραγωγής.

 Από τα βιβλία:

- Ψαράς Γ., Τηνιακού Α. & Καμάρη Γ.: Μορφολογία Φυτών, Μέρος Ι

Βασικές Γνώσεις – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

- Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π. & Κατσαρός Χ.: Εισαγωγή στη Βοτανική

Εκδόσεις Σταμούλης

 
3. Γενική Ζωολογία

Βασικές αρχές της ζωολογίας, εξέλιξη, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, αρχιτεκτονικό πρότυπο, ταξινομική και φυλογένεση, στήριξη - προστασία - κίνηση, ομοιόσταση, εσωτερικά υγρά, αναπνοή, πέψη – θρέψη, νευρικός συντονισμός, χημικός συντονισμός, ανοσία, συμπεριφορά, κατανομή, οικολογία, των ζωικών οργανισμών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές – Τόμοι Α & B. Συγγραφείς: C. P. Hickman Jr, L. S. Roberts, S. L. Keen, A. Larson, H. L’Anson, D. J. Eisenhour, Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (103) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 470 / 04-07-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016 κωδ. ΕΔΒΜ20) με Επιστημονική Υπεύθυνο την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (συνημμένο pdf)

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 21/7  και ώρα 11.30 πμ στο Αμφιθέατρο Ι4 Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην παραπάνω ορκωμοσία θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας με τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά το αργότερο έως 8/7/2016.

Το αργότερο μέχρι τις 8/7/2016 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ημερομηνίες εξέτασης του μαθήματος της Φυσικοχημείας

Προκειμένου να ικανοποιηθεί σχετικό αίτημα των φοιτητών, ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2016, η εξέταση στο μάθημα της Φυσικοχημείας θα γίνει:

α) την προβλεπόμενη εκ του προγράμματος ημέρα (δηλ. 31/8) και ώρα και
β) την Πέμπτη 15/9 από 15:00 – 18:00 στην αίθουσα 71.

Οι Διδάσκοντες

Νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος Αναπτυξιακής Βιολογίας

Το μάθημα της Αναπτυξιακής Βιολογίας θα εξεταστεί την 1η Ιουλίου και ώρα 3-6 μμ και όχι 9-12 μ όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, στις ίδιες αίθουσες, 026-069.

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην ορκωμοσία της περιόδου Ιουλίου 2016 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας με τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά το αργότερο έως 8/7/2016.

Το αργότερο μέχρι τις 8/7/2016 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των μαθημάτων.

Η ημερομηνία της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες με νεότερη ανακοίνωση.

Πάτρα,  21/6/2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ_2016.pdf)ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ_2016.pdf[pdf]169 Kb

Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017

Βαθμοί Εξετάσεων "Βιοχημεία Ι", Εξεταστική Ιουνίου 2016

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από 11-07-2016 έως 21-10-2016.
Αρχικά οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση www.ddm.upatras.gr/sitisi που έχει ήδη ενεργοποιηθεί δίνοντας username/password που διαθέτουν και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά πλήρως ενημερωμένα:

1. από τους φοιτητές των τμημάτων της Πάτρας στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Θυρίδα-Ισόγειο Πρυτανείας) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πατρών-Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας-Τμήμα Σίτισης-26500 Τηλ. 2610997968,969.

2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. 2641074169)

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.
Οι φοιτητές υποχρεούνται μέσω του ιδίου link να παρακολουθούν την αίτησή τους.

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής μέριμνας

Τμήματα εξετάσεων του εργαστηρίου της Βιολογίας Φυτών ΙΙ

Ανακοινώθηκαν τα τμήματα εξετάσεων του εργαστηρίου της Βιολογίας Φυτών ΙΙ.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο.