Ημερομηνία: 23/5/2024


Θέμα: EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 234 (23.5.2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Π.Π.)

Σχετικό αρχείο:

EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 234 (23.5.2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Π.Π.)

Ημερομηνία: 28/3/2024


Θέμα: Επικαιροποίηση μητρώου εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Σχετικό αρχείο:

Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ημερομηνία: 21/12/2023


Θέμα: Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Σχετικό αρχείο:

Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ημερομηνία: 22/6/2023


Θέμα: Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Σχετικό αρχείο:

Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ημερομηνία: 27/4/2023


Θέμα: Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Σχετικό αρχείο:

Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Βιολογίας στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ημερομηνία: 26/1/2023


Θέμα: Διεύρυνση και Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών μελών ημεδαπής Τμήματος Βιολογίας (προσθήκη νέων μελών) στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Σχετικό αρχείο:

Διεύρυνση και Επικαιροποίηση Μητρώου εξωτερικών μελών ημεδαπής Τμήματος Βιολογίας (προσθήκη νέων μελών) στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ημερομηνία: 19/12/2022


Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών.

Σχετικό αρχείο:

Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 25/11/2021


Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών.

Σχετικό αρχείο:

Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 11/11/2021


Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών.

Σχετικό αρχείο:

Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 21/1/2021


Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών.

Σχετικό αρχείο:

Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 24/6/2020


Θέμα: Επικαιροποίηση των Μητρώων Καθηγητών και Ερευνητών του Τμήματος Βιολογίας στο ΑΠΕΛΛΑ

Σχετικό αρχείο:

Επικαιροποίηση των Μητρώων Καθηγητών και Ερευνητών στο ΑΠΕΛΛΑ 2020