Ημερομηνία: 21/1/2021


Θέμα: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας, για τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης Καθηγητών, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας των Επίκουρων Καθηγητών.

Σχετικό αρχείο: Έγκριση επικαιροποίησης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 24/6/2020


Θέμα: Επικαιροποίηση των Μητρώων Καθηγητών και Ερευνητών του Τμήματος Βιολογίας στο ΑΠΕΛΛΑ

Σχετικό αρχείο: Επικαιροποίηση των Μητρώων Καθηγητών και Ερευνητών στο ΑΠΕΛΛΑ 2020