Επιτροπές Τμήματος Βιολογίας  για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 • Νταϊλιάνης Στέφανος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος,
 • Δημόπουλος Παναγιώτης,
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία,
 • Γκιώκας Σίνος,
 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος,
 • Μαργιωλάκη Ειρήνη,
 • Μπαταργιάς Κωνσταντίνος,
 • Μακρίδης Παύλος,
 • Βλαστός Δημήτρης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα:

 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Λιανού Αλεξάνδρα
 • Τζανάτος Ευάγγελος
 • Πανίτσα Μαρία
 • Μήτσαινας Γεώργιος
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης
 • Τσάκας Σωτήριος
 • Καλλέργη Γαλάτεια
 • Σκαρμούτσου Παναγιώτα
 • Μπουζαμανάκη Ελισάβετ
 • Νταϊλιάνης Στέφανος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

 • Συντονιστές Κατευθύνσεων ΜΠΣ (για το έτος 2023-2024 στο παλαιό Π.Μ.Σ.),
 • Διευθυντής ΜΠΣ (για το έτος 2023-2024 στο παλαιό Π.Μ.Σ., υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Καφεζά Θεοδώρα,
 • Σκαρμούτσου Παναγιώτα
 • Μπουζαμανάκη Ελισάβετ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 • Νταϊλιάνης Στέφανος
 • Πετροπούλου Γεωργία
 • Ροσμαράκη Ελευθερία
 • Ράμφος Αλέξης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 • Γκιώκας Σίνος
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία
 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος.
 • Νταϊλιάνης Στέφανος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
 • Δημόπουλος Παναγιώτης
 • Καφεζά Θεοδώρα.
 • Δερμών Αικατερίνη (υπεύθυνη Επιτροπής)
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία
 • Πετροπούλου Γεωργία
 • Καλλέργη Γαλάτεια
 • Νταϊλιάνης Στέφανος
 • Παπαχριστοπούλου Χρυσάνθη (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Καπαρελιώτης Απόστολος (Αναπλ. Μέλος),
 • Τσάκας Σωτήριος,
 • Κορμπάκη Βασιλική (Αναπλ. Μέλος),
 • Δημητρέλλος Γεώργιος,
 • Σπανού Σοφία (Αναπλ. Μέλος)
 • Μήτσαινας Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Πασσάς Γεώργιος
 • Αδαμίδης Γεώργιος
 • Αγγελής Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Λιανού Αλεξάνδρα
 • Πασσάς Γεώργιος
 • Κορνήλιος Παναγιώτης
 • Δημητρέλλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Καπαρελιώτης Απόστολος
 • Σπανού Σοφία
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Τζανάτος Ευάγγελος
 • Τρυφωνόπουλος Γεώργιος
 • Μήτσαινας Γεώργιος
 • Νταϊλιάνης Στέφανος
 • Βλαστός Δημήτριος
 • Πανίτσα Μαρία (υπεύθυνη Επιτροπής)
 • Ροσμαράκη Ελευθερία
 • Μήτσαινας Γεώργιος
 • Κορνήλιος Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος)
 • Μακρίδης Παύλος (Αναπλ. Μέλος)
 • Δερμών Αικατερίνη (Αναπλ. Μέλος).
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία (υπεύθυνη Επιτροπής)
 • Λιανού Αλεξάνδρα
 • Δημόπουλος Παναγιώτης
 • Αγγελής Γεώργιος (Αναπλ. Μέλος)
 • Γκιώκας Σίνος (Αναπλ. Μέλος)
 • Πετροπούλου Γεωργίου (Αναπλ. Μέλος)
 • Μακρίδης Παύλος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος
 • Μπαταργιάς Κωνσταντίνος
 • Πετροπούλου Γεωργία (υπεύθυνη Επιτροπής)
 • Ράμφος Αλέξιος
 • Μαργιωλάκη Ειρήνη
 • Καλλέργη Γαλάτεια (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Αδαμίδης Γεώργιος,
 • Τζανάτος Ευάγγελος.
 • Ροσμαράκη Ελευθερία (υπεύθυνη Επιτροπής)
 • Μήτσαινας Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Παναγόπουλος Νικόλαος
 • Παύλου Ουρανία
 • Τσέπα Μαρία.
 • Τρυφωνόπουλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Καπαρελιώτης Απόστολος
 • Δημητρέλλος Γεώργιος
 • Τσάκας Σωτήριος
 • Σπανού Σοφία
 • Κορμπάκη Βασιλική
 • Μακρίδης Παύλος,
 • Βλαστός Δημήτριος (Αναπλ. Μέλος).
 • Δημόπουλος Παναγιώτης (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Πανίτσα Μαρία
 • Δημητρέλλος Γεώργιος
 • Δημόπουλος Παναγιώτης (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Πανίτσα Μαρία,
 • Αδαμίδης Γεώργιος
 • Γκιώκας Σίνος (υπεύθυνος Επιτροπής)
 • Κορνήλιος Παναγιώτης
 • Μήτσαινας Γεώργιος
 • Τζανάτος Ευάγγελος.