Επιτροπές Τμήματος Βιολογίας  για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 • Νταϊλιάνης Στέφανος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος,
 • Δημόπουλος Παναγιώτης,
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία,
 • Γκιώκας Σίνος,
 • Μαργιωλάκη Ειρήνη,
 • Δερμών Αικατερίνη,
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα:

 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Λιανού Αλεξάνδρα,
 • Τζανάτος Ευάγγελος,
 • Πανίτσα Μαρία,
 • Μήτσαινας Γεώργιος,
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης,
 • Τσάκας Σωτήριος,
 • Καλλέργη Γαλάτεια,
 • Σκαρμούτσου Παναγιώτα,
 • Νταϊλιάνης Στέφανος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:

 • Συντονιστές Κατευθύνσεων ΜΠΣ για το έτος 2022-2023,
 • Πρόεδρος ΜΠΣ για το έτος 2022-2023, υπεύθυνος Επιτροπής,
 • Καφεζά Θεοδώρα,
 • Σκαρμούτσου Παναγιώτα.
 • Νταϊλιάνης Στέφανος,
 • Πετροπούλου Γεωργία,
 • Ροσμαράκη Ελευθερία,
 • Καζάνης Ηλίας.
 • Νταϊλιάνης Στέφανος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος,
 • Δημόπουλος Παναγιώτης,
 • Καφεζά Θεοδώρα.
 • Δερμών Αικατερίνη (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία,
 • Γκιώκας Σίνος,
 • Καλλέργη Γαλάτεια,
 • Νταϊλιάνης Στέφανος
 • Παπαχριστοπούλου Χρυσάνθη (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Καπαρελιώτης Απόστολος (Αναπλ. Μέλος),
 • Τσάκας Σωτήριος,
 • Κορμπάκη Βασιλική (Αναπλ. Μέλος),
 • Δημητρέλλος Γεώργιος,
 • Σπανού Σοφία (Αναπλ. Μέλος)
 • Μήτσαινας Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Πασσάς Γεώργιος,
 • Αδαμίδης Γεώργιος.
 • Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Λιανού Αλεξάνδρα,
 • Πασσάς Γεώργιος,
 • Κορνήλιος Παναγιώτης.
 • Δημητρέλλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Καπαρελιώτης Απόστολος,
 • Σπανού Σοφία.
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Τζανάτος Ευάγγελος,
 • Τρυφωνόπουλος Γεώργιος,
 • Μήτσαινας Γεώργιος,
 • Νταϊλιάνης Στέφανος,
 • Βλαστός Δημήτριος.
 • Πανίτσα Μαρία (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Ροσμαράκη Ελευθερία,
 • Μήτσαινας Γεώργιος,
 • Δερμών Αικατερίνη (Αναπλ. Μέλος),
 • Καζάνης Ηλίας, (Αναπλ. Μέλος),
 • Μακρίδης Παύλος (Αναπλ. Μέλος).
 • Παπαστεργιάδου Ευανθία (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Μαργαρίτη Μαριγούλα,
 • Δημόπουλος Παναγιώτης,
 • Αγγελής Γεώργιος (Αναπλ. Μέλος),
 • Γκιώκας Σίνος (Αναπλ. Μέλος),
 • Πετροπούλου Γεωργία (Αναπλ. Μέλος).
 • Γκιώκας Σίνος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Γραμματικόπουλος Γεώργιος,
 • Βασιλόπουλος Ιωάννης.
 • Πετροπούλου Γεωργία (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Καζάνης Ηλίας,
 • Πανίτσα Μαρία.
 • Καλλέργη Γαλάτεια (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Αδαμίδης Γεώργιος,
 • Τζανάτος Ευάγγελος.
 • Ροσμαράκη Ελευθερία (υπεύθυνη Επιτροπής),
 • Μακρίδης Παύλος,
 • Πανίτσα Μαρία.
 • Καζάνης Ηλίας (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Μήτσαινας Γεώργιος,
 • Παναγόπουλος Νικόλαος,
 • Παύλου Ουρανία,
 • Τσέπα Μαρία.
 • Τρυφωνόπουλος Γεώργιος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Καπαρελιώτης Απόστολος,
 • Δημητρέλλος Γεώργιος,
 • Τσάκας Σωτήριος,
 • Σπανού Σοφία,
 • Κορμπάκη Βασιλική.
 • Μακρίδης Παύλος,
 • Βλαστός Δημήτριος (Αναπλ. Μέλος).
 • Δημόπουλος Παναγιώτης (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Πανίτσα Μαρία,
 • Δημητρέλλος Γεώργιος
 • Δημόπουλος Παναγιώτης (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Πανίτσα Μαρία,
 • Λάμαρη Φωτεινή
 • Γκιώκας Σίνος (υπεύθυνος Επιτροπής),
 • Μαργαρίτη Μαριγούλα,
 • Μήτσαινας Γεώργιος,
 • Τζανάτος Ευάγγελος.