Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν από 01.04.2024 έως 30.04.2024.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 λήγουν στις 30.04.2024.

Η δήλωση των δύο υποχρεωτικών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου καθώς και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (έναρξη), θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στο σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  5. Πατάτε αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος