Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 τ.μ. και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένο σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Τμήμα Βιολογίας υπάγεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία αποτελεί συνέχεια της Φυσικομαθηματικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1966. Το Μάιο του 1967 με το ΒΔ 301, η Φυσικομαθηματική Σχολή χωρίζεται σε 4 Τμήματα: της Βιολογίας, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας. Το Τμήμα Βιολογίας λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1967–1968, με 4 φοιτητές.

Οι πρώτες έδρες που ιδρύονται με το ΒΔ 828/1966 είναι: της Βιολογίας, με Διευθυντή τον καθηγητή Κ. Χριστοδούλου, της Βοτανικής, με Διευθυντή τον καθηγητή Γ. Λαυρεντιάδη και της Ζωολογίας, με Διευθυντή τον καθηγητή Ι. Όντρια. Με το ΒΔ 301/1967 ιδρύεται η έδρα της Γενετικής, με Διευθυντή τον καθηγητή Μ. Πελεκάνο. Το 1972 με την αποχώρηση του καθηγητή Γ. Λαυρεντιάδη, την έδρα της Βοτανικής καταλαμβάνει ο έως τότε υφηγητής καθηγητής Δ. Φοίτος. Αργότερα, με το ΠΔ 185/1974 ιδρύθηκαν οι έδρες: Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, με Διευθύντρια την καθηγήτρια Θ. Βαλκανά και της Φυσιολογίας Φυτών, με Διευθυντή τον καθηγητή Ν. Γαβαλά. Το 1978 οι θέσεις των επικουρικών καθηγητών των εδρών Βιολογίας και Ζωολογίας μετατρέπονται σε έκτακτες αυτοτελείς έδρες που καταλαμβάνονται από τους έκτακτους μόνιμους καθηγητές Β. Μαρμάρα και Ι. Λυκάκη αντίστοιχα.

Β. Μαρμάρας 1983 – 1985
Ι. Λυκάκης 1985 – 1987
Κ. Χριστοδούλου 1987 – 1989
Στ. Αλαχιώτης 1989 – 1994
Β. Μαρμάρας 1994 – 1995
Θ. Γεωργιάδης 1995 – 1999
Β. Μαρμάρας 1999 – 2003
Α. Μίντζας 2003 – 2005
Θ. Γεωργιάδης 2005 – 2009
Ι. Ιατρού 2009 – 2013
Κ. Κουτσικόπουλος 2013 – 2014
Ι. Ιατρού 2014 – 2016
Γεωργία Στεφάνου 2016 – 2018
Παναγιώτης Κατσώρης 2018-2022

Αλαχιώτης Σταμάτης
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Γεωργίου Χρήστος
Δημόπουλος Νικόλαος
Ζαχαροπούλου Αντιγόνη
Ιατρού Γρηγόρης
Καμάρη Γεωργία
Λυκάκης Ιωσήφ
Μανέτας Ιωάννης
Μαρμάρας Βασίλειος
Όντριας Ιωάννης
Πελεκάνος Μιχαήλ
Στεφάνου Γεωργία
Τζανουδάκης Δημήτριος
Φοίτος Δημήτριος
Χριστοδουλάκης Δημήτριος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος
Αλαχιώτης Σταμάτης
Αναστασοπούλου- Καπογιάννη Θεώνη
Αρτελάρη Πανωραία
Βαλκανά Θεώνη
Γαβαλάς Νικόλαος
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Γεωργίου Ουρανία
Γεωργίου Χρήστος
Γιαγιά Ευαγγελία
Γιομπρές Παναγιώτης
Δημητριάδης Γεώργιος
Δημόπουλος Νικόλαος
Δούμα-Πετρίδου Ευφροσύνη
Ζάγκρης Νικόλαος
Ζαχαροπούλου Αντιγόνη
Hλιοπούλου Ιωάννα
Ιατρού Γρηγόρης
Καλιάφας Αργύρης
Καμάρη Γεωργία
Κασπίρης Παναγιώτης
Κατσώρης Παναγιώτης
Κεφαλιακού Μαρίνα
Κίλιας Γεώργιος
Κλώσσα-Κίλια Ελένη
Κουμουνδούρος Γεώργιος
Κουτσαφτίκης Αθανάσιος
Λαμπροπούλου Μαρία
Λαυρεντιάδης Γεώργιος
Μανέτας Ιωάννης
Μαργαρίτη Μαριγούλα
Mαρμάρας Βασίλειος
Ματσώκης Νικόλαος
Μίντζας Αναστάσιος
Οικονομίδου Ευαγγελία
Σταμάτης Νικόλαος
Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
Στεφάνου Γεωργία
Σφενδουράκης Σπυρίδων
Σωμαράκης Στυλιανός
Τηνιακού-Λιβανίου Αργυρώ
Τζανουδάκης Δημήτριος
Φραγγεδάκη – Τσώλη Στέλλα
Φραγκοπούλου Αικατερίνη
Χονδρόπουλος Βασίλειος
Χριστιάς Χρήστος
Χριστοδουλάκης Δημήτριος
Χρυσάνθης Γεώργιος
Ψαράς Γεώργιος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με το Νόμο – Πλαίσιο 1268 του 1982, για τα Α.Ε.Ι. καταργούνται οι έδρες και το Τμήμα χωρίζεται στους ακόλουθους τρεις Τομείς:

 • Τομέας Βιολογίας Ζώων
 • Τομέας Βιολογίας Φυτών
 • Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Στο Τμήμα είναι νομοθετημένα τα ακόλουθα Εργαστήρια και Μουσεία:

 • Εργαστήριο Βιολογίας [ΒΔ 348/1967]
 • Εργαστήριο Βοτανικής [ΒΔ 348/1967]
 • Εργαστήριο Ζωολογίας [ΒΔ 348/1967]
 • Εργαστήριο Γενετικής [ΒΔ 85/1968]
 • Βοτανικό Μουσείο [ΠΔ 360/1973]
 • Ζωολογικό Μουσείο [ΠΔ 360/1973]
 • Εργαστήριο Καλλιέργειας Ιστών [ΠΔ 455/1974]
 • Εργαστήριο Πειραματοζώων [ΠΔ 455/1974]
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων [ΠΔ 181/1977]
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών [ΠΔ 181/1977]

Στο Τμήμα λειτουργούν ακόμη:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Βιολογίας οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

Συμμετοχή Τμήματος σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει επίσης και στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ):

Πρόεδρος Τμήματος

Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται μαζί με το Τμήμα Μαθηματικών σε ένα ενιαίο τριώροφο κτίριο στο συγκρότημα κτιρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η κατανομή των δραστηριοτήτων στους χώρους του κτιρίου είναι η εξής:

 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Γραμματεία Τμήματος, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα σεμιναρίων, Αναγνωστήριο Τμήματος, Υπολογιστικό Κέντρο, αίθουσες διδασκαλίας, Βοτανικό Μουσείο, Ζωολογικό Μουσείο.
 • 1ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Βιολογίας Φυτών.
 • 2ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Οικολογία Φυτών.
 • 3ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Βιολογίας Ζώων.
 • ΥΠΟΓΕΙΟ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκες.