Γενικά

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στον Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της βασικής βιολογικής έρευνας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

Οι ερευνητικές ομάδες του Τομέα έχουν αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και κοινά ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας πραγματοποιούν τμήμα της έρευνας τους σε Ευρωπαϊκές χώρες και, αντίστοιχα, φοιτητές άλλων χωρών επισκέπτονται τα εργαστήρια του Τομέα προκειμένου να εκπαιδευτούν. Καθηγητές Ευρωπαϊκών χωρών συχνά αξιοποιούν την εκπαιδευτική τους άδεια εργαζόμενοι στα εργαστήρια του Τομέα. Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία 12 υποχρεωτικών μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 11 μαθημάτων επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και 11 μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. Επιπλέον συμμετέχουν στη διδασκαλία 13 Εργαστηριακών Ασκήσεων, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι
 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενετική Ι
 • Γενετική ΙΙ
 • Επιστήμη της Βιολογίας
 • Εξέλιξη
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Μοριακή Βιολογία ΙΙ

 • Ανοσοβιολογία
 • Βιοηθική
 • Βιοπληροφορική
 • Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Κλινική Χημεία
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία
 • Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων
 • Νευροβιολογία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

 • Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Βιοχημεία του Οξειδωτικού Στρες
 • Δομική Βιολογία
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές
 • Μοριακή & Κυτταρική Ανοσοβιολογία
 • Μοριακή Φυσιολογία
 • Συστημική Βιολογία
 • Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Οικολογικής Γενετικής και Οικοτοξικολογίας
 • Ειδικά Θέματα Ρύπανσης

 • Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας

Ερευνητική δράση μελών ΔΕΠ του Τομέα

Ειδικότερα τα ερευνητικά αντικείμενα αφορούν:

 • στην Αναπτυξιακή Βιολογία (βιολογία νευρικών βλαστοκυττάρων: ανάπτυξη ΚΝΣ και θεραπευτικές χρήσεις),
 • στην Ανοσοβιολογία (λειτουργίες και διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος),
 • στη Βιολογία Κυττάρου (αυξητικοί παράγοντες, σηματοδότηση, βιολογία του καρκίνου),
 • στη Βιοχημεία (δομή και λειτουργία πρωτεϊνών, σηματοδοτικά μονοπάτια καρκινικών κυττάρων),
 • στη Γενετική (αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος, φαρμακογενετική και μοριακή γενετική στα αυτοάνοσα νοσήματα),
 • στη Μικροβιολογία-Βιοτεχνολογία (μικροβιακός μεταβολισμός, λιπίδια),
 • στη Μοριακή Βιολογία.

Εργαστηριακοί χώροι

Διευθυντής Τομέα

Μέλη Δ.Ε.Π Τομέα

Μέλη Ε.ΔΙ.Π Τομέα