Γενικά

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στον Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της βασικής βιολογικής έρευνας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

Οι ερευνητικές ομάδες του Τομέα έχουν αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και κοινά ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας πραγματοποιούν τμήμα της έρευνας τους σε Ευρωπαϊκές χώρες και, αντίστοιχα, φοιτητές άλλων χωρών επισκέπτονται τα εργαστήρια του Τομέα προκειμένου να εκπαιδευτούν. Καθηγητές Ευρωπαϊκών χωρών συχνά αξιοποιούν την εκπαιδευτική τους άδεια εργαζόμενοι στα εργαστήρια του Τομέα. Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία 12 υποχρεωτικών μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 11 μαθημάτων επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και 11 μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας. Επιπλέον συμμετέχουν στη διδασκαλία 13 Εργαστηριακών Ασκήσεων, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι
 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενετική Ι
 • Γενετική ΙΙ
 • Επιστήμη της Βιολογίας
 • Εξέλιξη
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Μοριακή Βιολογία ΙΙ

 • Ανοσοβιολογία
 • Βιοηθική
 • Βιοπληροφορική
 • Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Κλινική Χημεία
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία
 • Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων
 • Νευροβιολογία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

 • Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Βιοχημεία του Οξειδωτικού Στρες
 • Δομική Βιολογία
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές
 • Μοριακή & Κυτταρική Ανοσοβιολογία
 • Μοριακή Φυσιολογία
 • Συστημική Βιολογία
 • Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Οικολογικής Γενετικής και Οικοτοξικολογίας
 • Ειδικά Θέματα Ρύπανσης

 • Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας

Ερευνητικές Εργασίες Τομέα

Ερευνητική δράση μελών ΔΕΠ του Τομέα

 • Πρωτεϊνικός πολυμορφισμός και αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών μακρομορίων.
 • Έκφραση, απομόνωση και κρυστάλλωση πρωτεϊνών/ πεπτιδίων.
 • Μελέτη πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος και βιολογικών μακρομορίων προερχόμενων από ιούς με στόχο την δημιουργία φαρμάκων και εμβολίων.
 • Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ – Δομική ανάλυση υλικών συμπεριλαμβανομένων  των βιολογικών μακρομορίων.
 • Ανάπτυξη νέων πειραματικών μεθόδων για την δομική βιολογία.
 • Χρήση ακτινοβολίας σύγχροτρον για δομική ανάλυση υλικών. Χρήση περίθλασης ακτίνων Χ απο μονοκρυστάλλους και πολυκρυσταλλικά υλικά (single crystal/ powder diffraction), συλλογή δεδομένων και ανάλυση δεδομένων για επίλυση πρωτεϊνικών δομών.
 • Διαφοροποίηση και λειτουργία των ΝΚ [Natural Killer] κυττάρων.
 • Μελέτη του φαινομένου της ανοχής των ΝΚ κυττάρων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.
 • Μελέτη του ρόλου των ΝΚ, Τ και ΝΚ-Τ κυττάρων σε νόσους του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Μελέτη της δράσης αυξητικών παραγόντων.
 • Μελέτη της αντικαρκινικής ή/και  αντιαγγειογενετικής δράσης πεπτιδίων.
 • Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική
 • Μελέτη αναπαραγωγικών απομονωτικών μηχανισμών
 • Μελέτη της γενετικής δομής πληθυσμών με χρήση μοριακών δεικτών
 • Γενετική ταυτοποίηση και ταξινόμηση ζωικών πληθυσμών
 • Μελέτη των Φυλογενετικών σχέσεων πληθυσμών
 • Γενετική βάση πολυπαραγοντικών ασθενειών
 • Αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος (μικροβίωμα) – επιγονιδιωματική
 • Φαρμακογενετική/Φαρμακογονιδιωματική
 • Λειτουργική ανάλυση γονιδίων σε in vitro συστήματα και διαγονιδιακά μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου

Μικροβιακή Βιοχημεία:

 • Μελέτη αποθεματικών και πολικών λιπιδίων μικροοργανισμών.

Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

 • Ελαιογόνοι μικροοργανισμοί.
 • Παραγωγή λιπιδίων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.
 • Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.
 • Αλκοολική ζύμωση.
 • Απόκριση στη στεροειδή ορμόνη, εκδυσόνη, στη Μεσογειακή μύγα, Ceratitis capitata
 • Ρύθμιση και λειτουργία των θερμοεπαγόμενων γονιδίων της Μεσογειακής μύγας
 • Ανάπτυξη μοριακών-γενετικών εργαλείων και μεθόδων για το βιολογικό έλεγχο της Μεσογειακής μύγας

Εργαστηριακοί χώροι

Διευθυντής Τομέα

Μέλη Δ.Ε.Π Τομέα

Μέλη Ε.ΔΙ.Π Τομέα

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π Τομέα