Πιστοποίηση Τμήματος Βιολογίας

Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις

Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20212022
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20202021
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20192020
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20182019
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20172018
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20162017
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20152016
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20142015
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20132014
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20122013
 
Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20112012
 

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Βιολογίας (2007-2011)
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  20072011
 

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Ακαδημαϊκή Μονάδα:  Τμήμα Βιολογίας
Κατηγορία Έκθεσης:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Βιολογίας (2014)
Ακαδημαϊκή Περίοδος:  2014
 

Πολιτική Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με στόχο την επίτευξη του οράματός του όπως αυτό προσδιορίζεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συνοψίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευρύτερης ποιότητας, η οποία τεκμηριώνεται με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή στην κοινωνική πρόοδο.

>Διαβάστε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο.