Το εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Βιολογίας αποτελείται από 27 συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρησιμοποιείται για την παράδοση μαθημάτων που έχουν σχέση με την πληροφορική ή την εκπαίδευση των φοιτητών σε πλατφόρμες λογισμικού σχετικές με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος Βιολογίας (GIS, Image processing, statistics, κλπ).

Οι Η/Υ του εργαστηρίου είναι συνδεδεμένοι στο ευρύτερο δίκτυο του Πανεπιστημίου με πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές που παρέχει αυτό (πλοήγηση στο Internet, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος είναι δυνατή η χρήση βίντεο προβολέα για την υποστήριξη της παράδοσης των μαθημάτων.Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους καθηγητές για την πραγματοποίηση μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και το ωρολόγιο πρόγραμμα που προκύπτει σε κάθε εξάμηνο.

Το εργαστήριο βρίσκεται στον τρίτο όροφο της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου της Βιολογίας.

Ημερολόγιο μαθημάτων εργαστηρίου