Ο Βοτανικός Κήπος καταλαμβάνει μια έκταση 35 στρεμμάτων και βρίσκεται στο Β.Α. άκρο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών. Έχει ολοκληρωθεί η βασική κτιριακή δομή του Βοτανικού Κήπου με ένα κεντρικό κτίριο εμβαδού 1355 τ.μ. πολλαπλών χρήσεων (χώρος προοριζόμενος για Herbarium, αίθουσα διαλέξεων, εργαστηριακοί χώροι, γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι, κλπ), με δύο θερμοκήπια εμβαδού 645 τ.μ. με  δίκτυο πεζοδρόμων 600 μ., χώρο στάθμευσης 500 τ.μ., χώρων καλλιέργειας 2.500 τ.μ. (μαζί με τα θερμοκήπια), κλπ.

Ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Πατρών στην πλήρη ανάπτυξή του, θα επιτελέσει σημαντικό έργο, όσον αφορά την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση των φοιτητών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών και εκπαιδευτικών της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο, καλλιέργεια αρωματικών, φαρμακευτικών και μελισσοκομικών φυτών, καθώς και τράπεζα σπερμάτων. Ένας όμως από τους βασικότερους λόγους για τη δημιουργία του είναι η προστασία της Βιοποικιλότητας της “Ελληνικής χλωρίδας”. Η Ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 6.600 taxa (είδη και υποείδη), από τα οποία τα 1300 περίπου taxa, είναι ενδημικά της Ελλάδας, αναπτύσσονται δηλαδή μόνο στον Ελληνικό χώρο, ενώ 300 taxa αναπτύσσονται σε πολύ μικρούς πληθυσμούς, οι οποίοι υφίστανται έντονες περιβαλλοντικές και άλλες πιέσεις και απειλούνται με οριστική εξαφάνιση.

Σκοπoί λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου :

  • Η συλλογή, καλλιέργεια και μελέτη φυτικών ειδών που υπάρχουν στη χώρα μας, στις γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια, στην Μεσόγειο και την Ευρώπη.
  • Η αξιοποίηση των αρωματικών φαρμακευτικών μελισσοκομικών και όλων των φυτών με εμπορικό ενδιαφέρον.
  • Η διευκόλυνση της εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και καλλιέργεια και κάθε μορφής μελέτη που αφορά την “Ελληνική χλωρίδα”
  • Η προστασία και διαχείριση των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών με στόχο την επανένταξη στην φύση όπου χρειάζεται.
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων σε θέματα περιβάλλοντος, του ρόλου των φυτών στις λειτουργίες και την σταθερότητα των οικοσυστημάτων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες συναφείς μονάδες και ιδιαίτερα με Βοτανικούς Κήπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διοικείται από 3μελή επιτροπή από το Τμήμα Βιολογίας και Φαρμακευτικό Τμήμα, με πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Γρηγόρη Ιατρού.
Έχει 2 άτομα προσωπικό που συγχρόνως είναι και στο Τμήμα Βιολογίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αγωνίζεται για πολλά χρόνια, να λειτουργήσει σε αυτή την έκταση ένα Βοτανικό Κήπο, που θα εξυπηρετεί κυρίως εκπαιδευτικές και εργαστηριακές ανάγκες. Η όλη προσπάθεια όμως σταματά σε ένα νομικό κενό, που δεν επιτρέπει από το Πανεπιστήμιο την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

Για τις ανάγκες του Κήπου απαιτούνται επιστήμονες ερευνητές για να αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία του Βοτανικού Κήπου,  Ε.Τ.Ε.Π., κηπουροί και φύλακες που θα χρησιμοποιούνται και ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό. Τα μέλη του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διατεθειμένα να συνεισφέρουν επιστημονικά, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν του τεράστιο αυτό έργο χωρίς τη συνδρομή ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού το οποίο θα είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης για την οργάνωση και τη λειτουργία του Κήπου.

Ο πειραματικός κήπος βρίσκεται στον αίθριο χώρο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας και χρησιμοποιείται για τις άμεσες ερευνητικές ανάγκες των ερευνητών του Τομέα Βιολογίας Φυτών που ασχολούνται με την Κυτταροταξινομική μελέτη των ανώτερων φυτών.