Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,  «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» – «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές» – Κύκλος Σεμιναρίων 2023 – 2024

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024, 13:00 μ.μ.

Εύη Θάνου
Επιστημονική Συνεργάτης Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Τι είναι (και τι δεν είναι) η οριοθέτηση ειδών με τη χρήση μοριακών δεδομένων» 

ΖΟΟΜ Link:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91618549018?pwd=SnBwSjFvankzQlJGR0ZnTk95dE5VZz09

Meeting ID: 916 1854 9018

Passcode: 376263