Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» και «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές» – Κύκλος σεμιναρίων 2023 – 2024 

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, 12:00 μ.μ. 

Γεώργιος Καραμπουρνιώτης, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Μηχανισμοί άμυνας των φυτών έναντι παθογόνων και φυτοφάγων»

 Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας (ισόγειο, κεντρική είσοδος)