Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Βιολογίας Παν. Πατρών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές» Κύκλος σεμιναρίων 2023 – 2024

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 | 13:00

Αριστείδης ΓΤελώνηςPhD
 Research Assistant Professor
Department of Biochemistry & Molecular Biology
Sylvester Comprehensive Cancer Center
University of Miami Miller School of Medicine, USA

Ο ρόλος των ρετροτρανσποζονίων εντός ιντρονίων στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης κατά την ανάπτυξη και σε ασθένειες

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας [ισόγειο, κεντρική είσοδος] ενώ υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://upatras-gr.zoom.us/j/97391518917?pwd=Q1kzSGJvZDBZYWNGb3BNb2dueEYrZz09