Πρόγραμμα κατανομής μαθημάτων σε εξάμηνα Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν ένα εξάμηνο και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής.

Πρόγραμμα κατανομής μαθημάτων σε εξάμηνα για φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 και πριν

Κατεβάστε το παλαιό πρόγραμμα σπουδών