Παρουσίαση των χώρων και των υποδομών του Τμήματος Βιολογίας

Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτίριο στο συγκρότημα κτιρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και μέσα από αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο, παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι χώροι και οι υποδομές του.