Η τελετή απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 9.30, στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία, πρέπει να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr/ το αργότερο έως 5 Ιουλίου 2024.

Η παρουσία κάθε διπλωματούχου στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος