Ημερομηνία: 2/12/2022


Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Ημερομηνία: 22/09/2022


Θέμα: Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023

Ημερομηνία: 02/09/2022


Θέμα: Πράξεις ανασυγκρότησης με ΑΔΑ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σχετικά αρχεία:

Πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας 2022-2023 μεΑΔΑ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Π  2022-2023 με ΑΔΑ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Π 2022-2023 με ΑΔΑ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Π  2022-2023 με ΑΔΑ.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Π 2022-2023 με ΑΔΑ.

Ημερομηνία: 01/03/2022


Θέμα: Πράξεις 2ης ανασυγκρότησης με ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας 2021-2022 με ΑΔΑ.

Πράξη 2ης Ανασυγκρότησης Γ.Σ Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης  2021-2022 με ΑΔΑ.