Ημερομηνία: 28/11/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 7ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 7ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 31/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 6ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 6ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 24/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

2. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 5ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 5ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 10/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 3ης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 3ης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 26/9/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 2ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 2ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 8/9/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 6/9/2023


1. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερομηνία: 4/9/2023


1. Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

2. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

3. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

4. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερομηνία: 2/12/2022


1. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

2. Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

3. Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

4. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

5. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Ημερομηνία: 22/09/2022


1. Θέμα: Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023