Ημερομηνία: 16/4/2024


1. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 (19-4-2024)

 Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 (19-4-2024)

Ημερομηνία: 28/3/2024


1. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 (3-4-2024)

 Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 (3-4-2024)

Ημερομηνία: 27/3/2024


1. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 16 (14-3-2024)

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Συνέλευσης 16 (14-3-2024) 

2. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 (28-2-2024)

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Συνέλευσης 15 (28-2-2024) 

3. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  14 (13-2-2024)

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Συνέλευσης 14 (7-2-2024) 

4. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 (7-2-2024)

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Συνέλευσης 13 (7-2-2024) 

5. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12 (1-2-2024)

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης Συνέλευσης 12 (1-2-2024)

Ημερομηνία: 5/2/2024


1. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2ης ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 2ης ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ημερομηνία: 12/1/2024


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 10ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 10ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 11/1/2024


1. Θέμα: Πράξη Α΄ Ανασυγκρότησης Συνελευσης Τμ. Βιολογίας 2023-2024 με ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη Α΄ Ανασυγκρότησης Συνελευσης Τμ. Βιολογίας 2023-2024 με ΑΔΑ

Ημερομηνία: 19/12/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 9ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 9ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 28/11/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 7ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 7ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 31/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 6ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 6ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 24/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 4ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

2. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 5ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 5ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 10/10/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 3ης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 3ης τακτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 26/9/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 2ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 2ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 8/9/2023


1. Θέμα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά αρχεία:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1ης έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας

Ημερομηνία: 6/9/2023


1. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερομηνία: 4/9/2023


1. Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

2. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

3. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Βιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

4. Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σχετικά αρχεία:

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερομηνία: 2/12/2022


1. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023-ΑΔΑ

2. Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης Συνέλευσης 2022-2023 με ΑΔΑ

3. Θέμα: Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 2ης ανασυγκρότησης ΓΒΚΑ 2022-2023 ΑΔΑ

4. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 2ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ 2022-2023 -ΑΔΑ

5. Θέμα: ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΑΞΗ 1ΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Γ.Σ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2022-2023 ΑΔΑ

Ημερομηνία: 22/09/2022


1. Θέμα: Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023

Σχετικά αρχεία:

Πράξη 1ης Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2022-2023