Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πάτρα, 26500

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

grambio@upatras.gr

Tηλέφωνο:

2610  969201 / 969203 / 969204 / 969205

Fax:

2610 997306

Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ