Τίτλος μαθήματος (επιλέξτε τον τίτλο για να κατεβάσετε το pdf)Εξάμηνο Διδασκαλίας ΔιδασκαλίαΑριθμός διδακτικών μονάδωνΜονάδες ECTS
1Αναπτυξιακή Βιολογία / Developmental Biology6Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης46
2Βιολογία Κυττάρου Ι / Cell Biology Ι3Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης46
3Βιολογία Κυττάρου ΙΙ / Cell Biology ΙI4Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης48
4Βιοστατιστική / Biostatistics2Τμήμα Μαθηματικού48
5Βιοχημεία Ι / Biochemistry Ι2Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης48
6Βιοχημεία ΙΙ / Biochemistry ΙΙ3Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης36
7Γενετική Ι / Genetics Ι4Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης48
8Γενετική ΙΙ / Genetics ΙΙ5Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης46
9Γενική Χημεία / General Chemistry1Τμήμα Χημείας38
10Εξέλιξη / Evolution6Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης36
11Βιολογία Ζώων Ι / Animal Biology Ι2Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων48
12Βιολογία Ζώων ΙΙ / Animal Biology ΙΙ3Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων46
13Βιολογία Φυτών Ι / Plant Biology Ι3Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών46
14Βιολογία Φυτών ΙΙ / Plant Biology ΙΙ4Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών46
15Η Επιστήμη της Βιολογίας / The Science of Biology1Διατομεακό όλων των Τομέων Τμήματος Βιολογίας38
16Μαθηματικά / Mathematics1Τμήμα Μαθηματικών46
17Μικροβιολογία / Microbiology3Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης46
18Μοριακή Βιολογία Ι / Molecular Biology Ι4Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης48
19Μοριακή Βιολογία ΙΙ / Molecular Biology ΙΙ5Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης46
20Οικολογία Ι / Ecology Ι6Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων46
21Οικολογία ΙΙ / Ecology ΙΙ7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών46
22Οργανική Χημεία / Organic Chemistry2Τμήμα Χημείας46
23Φυσική / Physics1Τμήμα Φυσικής38
24Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι / Animal Physiology Ι5Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων46
25Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ / Animal Physiology ΙΙ6Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων46
26Φυσιολογία Φυτών / Plant Physiology5Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών46
Σύνολο99174
 Τίτλος μαθήματος (επιλέξτε τον τίτλο για να κατεβάσετε το pdf)Εξάμηνο Διδασκαλίας ΔιδασκαλίαΜονάδες ECTSΑριθμός διδακτικών μονάδων
1Ανοσοβιολογία / Immunobiology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης63
2Βιογεωγραφία / Biogeography6/8Διατομεακό Τομέων Βιολογίας Ζώων και Φυτών64
3Βιοπληροφορική / Bioinformatics6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης33
4Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης / Biodiversity and Conservation Biology6/8Διατομεακό Τομέων Βιολογίας Ζώων και Φυτών32
5Γενετική Ανθρώπου - Ιατρική Γενετική / Human and Medical Genetics6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης32
6Εγκέφαλος και Νους / Brain and Mind5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων32
7Εδαφολογία / Edaphology5/7Τμήμα Γεωλογίας32
8Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας / Selected Topics in Cell Biology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης32
9Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας / Special Topics in Molecular Biology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης32
10Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής / Advanced Topics in Botany6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών63
11Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου / Special Course in Human Physiology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων33
12Εφαρμοσμένη Ηθική & Βιοηθική / Applies Ethics and Bioethics5/7Διατομεακό όλων των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας33
13Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία / Applied Microbiology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης63
14Ηθολογία / Ethology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων32
15Θαλάσσια Οικολογία / Marine Ecology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
16Ιχθυολογία / Ichthyology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
17Κλινική Χημεία / Clinical Chemistry6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης63
18Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων / Instrumental Analysis of Biomolecules6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης και Τμήμα Χημείας33
19Μοριακή Βιοτεχνολογία / Molecular Biotechnology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης32
20Νευροβιολογία / Neurobiology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
21Αγγλική Γλώσσα / English for Biology Students6/8Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών32
22Οικολογία της Βλάστησης / Vegetation Ecology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών63
23Οικοφυσιολογία Φυτών / Plant Ecophysiology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών63
24Πανίδα της Ελλάδος / Fauna of Greece6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
25Πειραματική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών / Experimental Animal Physiology6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων32
26Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών / Environmental Animal Physiology5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων32
27Ραδιοβιολογία / Radiobiology6/8Τμήμα Χημείας32
28Ρύπανση Περιβάλλοντος / Environmental Pollution6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
29Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας / Elements of Geology and Palaeontology5/7Τμήμα Γεωλογίας63
30Υδατοκαλλιέργειες / Aquaculture6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Ζώων63
31Φυσικοχημεία / Physical Chemistry5/7Τμήμα Χημείας33
32Φωτοσύνθεση / Photosynthesis6/8Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών32
33Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών / Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services5/7Τμήμα Βιολογίας / Τομέας Βιολογίας Φυτών32
34Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων / Food Chemistry and Technology5/7Τμήμα Χημείας65
35Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 7ου εξαμήνου / Diploma Thesis7/866
36Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 8ου εξαμήνου / Diploma Thesis II7/8126
37Πρακτική Άσκηση 7ου εξαμήνου763
38Πρακτική Άσκηση 8ου εξαμήνου863