Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

  • Βιολογική Τεχνολογία και
  • Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούν στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Οι εργασίες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα της σύγχρονης βιολογίας και είναι ενδεικτικές των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Στους παρακάτω τόμους των πρακτικών των ημερίδων παρατίθενται εκτεταμένες περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών των φοιτητών. Παράλληλα, η υλοποίηση της ημερίδας, αποκλειστικά από τους φοιτητές, αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία στα θέματα συλλογικής οργάνωσης έργων και διαχείρισης ομάδων.

Αρχείο Ημερίδων

8η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2011]

Διαβάστε τα πρακτικά

9η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2012]

Διαβάστε τα πρακτικά

10η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2013]

Διαβάστε τα πρακτικά

11η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2016]

Διαβάστε τα πρακτικά

12η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2017]

Διαβάστε τα πρακτικά

13η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών [2018]

Διαβάστε τα πρακτικά