Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος  Βιολογίας  θα πραγματοποιηθεί: την  Τρίτη 6  Αυγούστου 2024 και ώρα  12:30 μμ στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φοιτητές/τριες,  οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία,  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας μέσω του συνδέσμου  https://eservice.upatras.gr/  το αργότερο έως και τις 15-07-2024,  σε διαφορετική περίπτωση  δεν θα συμπεριληφθούν στην τρέχουσα ορκωμοσία.

Η παρουσία κάθε πτυχιούχου στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος