Πιστοποίηση Τμήματος Βιολογίας (2023)
19 09, 2023

Υποβολή αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

2023-09-19T13:36:24+03:0019 Σεπτεμβρίου, 2023|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις: α) Αναστολής φοίτησης, β) Διαγραφής και γ) Συμμετοχής στις Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr. Οι υπόλοιπες αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας κ.λ.π. θα χορηγούνται μέσω progress. Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

15 09, 2023

Συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Applied Ecology and Environmental Management, AEEM, ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024)

2023-09-15T13:22:30+03:0015 Σεπτεμβρίου, 2023|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος, AEEM» (2023 – 2024) θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.). Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (ισόγειο κτιρίου Βιολογίας – [...]

13 07, 2023

Προκήρυξη ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος”

2023-07-13T09:29:04+03:0013 Ιουλίου, 2023|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Σημαντικές Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών  Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Master in Applied Ecology & Environmental Management) μέχρι δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών [...]

Go to Top