Το πρόγραμμα ERASMUS+ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) να μετακινηθούν σε ένα άλλο ίδρυμα με το οποίο το Τμήμα Βιολογίας έχει συνάψει δι-ιδρυματική συμφωνία για Σπουδές (ERASMUS+ Studies) ή για Πρακτική Άσκηση σε ίδρυμα ή εταιρεία της Ευρωπαικής Ένωσης (ERASMUS+ Placements).

Συντονίστρια του προγράμματος ERASMUS+ για το Τμήμα Βιολογίας

Ελευθερία Ροσμαράκη
Επ. Καθηγήτρια
Τμήμα Βιολογίας, γραφείο Β210, 2ος όροφος
Τηλ.: + 30 2610 997407
e-mail: rosmaraki@upatras.gr

 Πληροφορίες σχετικά με την εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση [ERASMUS+ Placements]

Πολυξένη Χριστιά
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: +30 2610 969036
email: llp.placements@upatras.gr

Πληροφορίες σχετικά με την εξερχόμενη  κινητικότητα για σπουδές [ERASMUS+ Studies]

Νατάσσα Αναγνωστοπούλου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: +30 2610 996613, 2610 969029
email: llp.outgoing@upatras.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el