Πιστοποίηση Τμήματος Βιολογίας (2023)
1 04, 2024

Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

2024-04-01T19:09:07+03:001 Απριλίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν από 01.04.2024 έως 30.04.2024. Υπενθυμίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 λήγουν στις 30.04.2024. Η δήλωση [...]

1 04, 2024

Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

2024-04-01T19:04:34+03:001 Απριλίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών|

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθούν από 01.04.2024 έως 30.04.2024. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα πρέπει να τα δηλώσουν και πάλι, όχι όμως τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. [...]

15 03, 2024

Πρόγραμμα διαλέξεων μαθήματος “Επιπτώσεις των καταπονήσεων και της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά φυτά” – ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΕΟΔΠ)

2024-03-15T13:14:56+02:0015 Μαρτίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος "Επιπτώσεις των καταπονήσεων και της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά φυτά" - ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΕΟΔΠ).

15 03, 2024

ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας: Σεμινάριο Πασχαλιά Καπλή, 21-03-2024, 12:00

2024-03-15T11:38:24+02:0015 Μαρτίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών|

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» και «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές»  Κύκλος σεμιναρίων 2023 – 2024  Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024, 12:00 μ.μ.  Πασχαλιά Καπλή Ερευνήτρια, Department of Genetics Evolution and Environment, University College London «Διαμάχες στη Φυλογένεση των Ζώων»  [Conflicts in [...]

2 03, 2024

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών – ερευνητών/τριών του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

2024-03-02T09:10:45+02:002 Μαρτίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Υποτροφιών - Βραβείων|

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και τα αναγκαία δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. [...]

28 02, 2024

Ανανεώσεις εγγραφών για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

2024-02-28T09:18:03+02:0028 Φεβρουαρίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για τις ανανεώσεις εγγραφών του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιολογίας, θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 28/02/2024 έως και 30/04/2024. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της [...]

28 02, 2024

Ανανεώσεις εγγραφών για το Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

2024-02-28T09:16:52+02:0028 Φεβρουαρίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών|

Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για τις ανανεώσεις εγγραφών του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» του Τμήματος Βιολογίας, θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 28/02/2024 έως και 30/04/2024. Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της [...]

9 02, 2024

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ”Αξιολόγηση Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 2023-2024

2024-02-09T12:53:35+02:009 Φεβρουαρίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Κατεβάστε το ακόλουθο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ''Αξιολόγηση Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων_2023-2024

7 02, 2024

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Εξέτασης Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου του ΠΜΣ ”Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

2024-02-07T20:41:34+02:007 Φεβρουαρίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Κατεβάστε το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Εξέτασης Μαθημάτων 2ου Εξαμήνου του ΠΜΣ ''Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

17 01, 2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024: Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών

2024-01-17T13:07:03+02:0017 Ιανουαρίου, 2024|Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών, Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος|

Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα

Go to Top