Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το έτος 1968, ύστερα από προσπάθειες του τότε Καθηγητή κ. Ι. Όντρια. Σήμερα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Βιολογίας, και ειδικότερα του Τομέα Βιολογίας Ζώων. Στεγάζεται στο κτήριο Βιολογίας – Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο Πατρών. Το Μουσείο περιλαμβάνει χώρο εκθετηρίου, χώρο επιστημονικών ζωολογικών συλλογών, ταριχευτήριο, εργαστήριο και βοηθητικούς χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα στην διεύθυνση: http://zmup.upatras.gr/

Στις περισσότερες από 60 προθήκες του εκθετηρίου υπάρχει μεγάλος αριθμός ταριχευμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων ζώων της ελληνικής, κατά βάση, πανίδας που δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να τα γνωρίσει και να έχει μια σύντομη ενημέρωση γι’ αυτά. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση διαφόρων ζώων στα φυσικά τους ενδιαιτήματα, μέσα από τη σχετική προσομοίωση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (διοράματα) ή με τη χρήση άλλου εποπτικού υλικού. Τα είδη των εκτιθέμενων ζώων ανήκουν στην πλειονότητά τους στα Σπονδυλωτά και ειδικότερα στις κλάσεις των Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων, Λισσαμφιβίων, Ερπετών, Πτηνών και Θηλαστικών, υπάρχουν όμως και πολλά δείγματα διαφόρων ομάδων ασπονδύλων, όπως Ποροφόρων, Κνιδοζώων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Εχινοδέρμων κ.ά.
Στον χώρο των επιστημονικών συλλογών του Μουσείου βρίσκονται κατατεθειμένα περισσότερα από 3.500 δείγματα Σπονδυλωτών, στα οποία υπάρχει πάντα η δυνατότητα πρόσβασης, για ερευνητικούς σκοπούς, σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες.

Οι στόχοι της λειτουργίας του Ζωολογικού Μουσείου είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Εκπαίδευση: εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, για γνωριμία με τον πλούτο των ειδών της ελληνικής πανίδας, τους τόπους και τους τρόπους ζωής τους, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν
 • Αξιοποίηση του υλικού του Μουσείου από τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας για εμπέδωση και συμπλήρωση των γνώσεών τους
 • Έρευνα: χρησιμοποίηση των επιστημονικών συλλογών του Μουσείου ως κύριου ή συμπληρωματικού/συγκριτικού υλικού στη διεξαγωγή έρευνας από Έλληνες και ξένους επιστήμονες επί θεμάτων της ελληνικής πανίδας
 • Ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: οι επισκέπτες του Μουσείου, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί κ.ά. έχουν την ευκαιρία όχι μόνο ν’ αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να προβληματιστούν ως προς τη γενικότερη στάση που πρέπει να έχουμε όλοι απέναντι στην ελληνική και την παγκόσμια φυσική κληρονομιά μας

Διοίκηση
Από το έτος ίδρυσής του μέχρι το 1996 διευθυντής του Ζωολογικού Μουσείου ήταν ο Καθηγητής κ. Ι. Όντριας. Έκτοτε το Μουσείο διευθύνεται από Επιστημονική και Διαχειριστική Επιτροπή, την οποία έχουν στελεχώσει τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Ζώων:

 • Κασπίρης Παναγιώτης, Καθηγητής (1997 – 2008)
 • Σταματόπουλος Κων/νος, Λέκτορας (1997 – 2007)
 • Γιαγιά-Αθανασοπούλου Ευαγγελία, Καθηγήτρια (1997 – 2013)
 • Φραγγεδάκη-Τσώλη Στέλλα, Καθηγήτρια (1997 – 2013)
 • Χονδρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής (1997 – 2014)
 • Γκιώκας Σίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (2015 – )
 • Μαργαρίτη Μαριγούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (2015 -)
 • Μήτσαινας Γεώργιος, Λέκτορας (2015 – )
 • Τζανάτος Ευάγγελος, Λέκτορας (2015 – )

Στην πραγματοποίηση του έργου του Μουσείου, εκτός των ανωτέρω, συνεισέφεραν ποικιλοτρόπως και κατά καιρούς αρκετά ακόμα μέλη του προσωπικού του Τομέα Βιολογίας Ζώων. Όμως ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στους κκ. Παπαγιαννόπουλο Αριστείδη και Μπάκα Ανδρέα, μέλη ΕΤΕΠ του Τομέα, για την πολύ σημαντική και μακρόχρονη συμβολή τους.

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2017-2018 το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών θα ξεναγεί ομάδες επισκεπτών (μαθητές Β΄ Δημοτικού και άνω, φοιτητές, μέλη συλλόγων κ.λπ.) κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ζωολογικού Μουσείου zmup@upatras.gr.

Το Μουσείο δέχεται ομάδες που αποτελούνται το πολύ από 25 άτομα ανά ομάδα και η ξενάγηση της καθεμιάς διαρκεί περίπου 1 – 1:30 ώρα. Για τις ομάδες των μαθητών, τα ραντεβού κλείνονται από τους κ.κ. δασκάλους/καθηγητές, οι οποίοι τις συνοδεύουν απαραιτήτως και φέρουν την ευθύνη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης εντός του χώρου του Μουσείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα, Ρίο
E-mail: zmup@upatras.gr

Φωτογραφικο υλικο