Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος “Επιπτώσεις των καταπονήσεων και της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά φυτά” – ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΕΟΔΠ).

πρόγραμμα διαλέξεων Επιπτώσεις καταπονήσεων