Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» και «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές» 

Κύκλος σεμιναρίων 2023 – 2024 

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024, 12:00 μ.μ. 

Πασχαλιά Καπλή
Ερευνήτρια, Department of Genetics Evolution and Environment, University College London

«Διαμάχες στη Φυλογένεση των Ζώων»  [Conflicts in the Animal Tree of Life] 

 ΖΟΟΜ Link: https://upatras-gr.zoom.us/j/5035218897?pwd=WVo5UzczdnlWN1dYT1hyRGhQZmFtUT09
Meeting ID: 503 521 8897
Passcode: 681178