Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ι

Γίνεται γνωστό ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Γενετική Ι θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21/02/2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα
 
Οι διδάσκοντες
 
Γεωργία Στεφάνου
Γεώργιος Κίλιας

Παραδόσεις του μαθήματος « ΕΞΕΛΙΞΗ»

Οι παραδόσεις του μαθήματος « ΕΞΕΛΙΞΗ» θα αρχίσουν την Τρίτη  27-02-2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - έναρξη παραδόσεων για το 2018

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος της Βιογεωγραφίας θα γίνει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, στις 13.00.

Οι παραδόσεις θα γίνονται καταρχάς στην μικρή αίθουσα των εργαστηρίων Ζωολογίας.

Πληροφορίες για το μάθημα της Βιογεωγραφίας θα βρείτε στο e-class.

Σίνος Γκιώκας

Εξέταση στο Εργαστήριο του μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η εξέταση θα γίνει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 πμ στην Αίθουσα του Εργαστηρίου 035

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να ειδοποιήσουν τη διδάσκουσα με σχετικό e-mail μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 18:00

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης για να τους υποδειχθεί η θέση τους.
 
Οι Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 040 βρίσκονται στον ίδιο όροφο με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας προς την πλευρά του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μαθηματικών.

sample image