Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος να εγγραφούν στο eclass των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα 19/2, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μέσω των ανακοινώσεων του κάθε μαθήματος, ο/οι διδάσκων/οντες θα σας ενημερώνει/νουν για την  πορεία του μαθήματος.

Λόγω των συνθηκών, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν διαδικτυακά και θα ενημερώνεστε από τον εκάστοτε διδάσκοντα για το μέσο (σύνδεση μέσω zoom) και τον τρόπο σύνδεσης και παρακολούθησης του μαθήματος.

Οδηγοί χρήσης φοιτητών για εφαρμογές τηλεκπαίδευσης

ZOOM

E-CLASS