Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για τις ανανεώσεις εγγραφών του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιολογίας, θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 28/02/2024 έως και 30/04/2024.

Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr.

Ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές.

Πιστοποιητικά σπουδών θα χορηγούνται μετά την ανανέωση εγγραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος