Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές Βιολογίας ότι η εξάσκηση στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας γίνεται κάθε Παρασκευή 11.00 – 15.00 σε ομάδες. Καλούνται οι φοιτητές της ομάδας Β την Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 13.00 να προσέλθουν για παραλαβή θέσης.

Αν κάποιος φοιτητής της ομάδας Β για σοβαρούς λόγους αδυνατεί να παρουσιαστεί θα πρέπει να στείλει στη θέση του αντικαταστάτη, διότι οι ώρες που διατίθεται το εργαστήριο στους φοιτητές Βιολογίας είναι περιορισμένες.

Για την εξάσκηση των φοιτητών των υπόλοιπων ομάδων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται Πίνακας.

Ο Υπεύθυνος
Θεόδωρος Τσεγενίδης
Καθηγητής

Αλλαγή ημέρας και ώρας του μαθήματος «Μοριακή Βιοτεχνολογία»

Κατόπιν αιτήματος των φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος «Μοριακή Βιοτεχνολογία» θα γίνονται κάθε Τρίτη, 13:00-15:00, στην Αίθουσα 061.

Η Διδάσκουσα

Κλειώ Αναστασοπούλου

Πρόγραμμα Εργαστηρίου Γενετικής Ι

Το Εργαστήριο Γενετικής Ι θα ξεκινήσει την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Genetics_Lab_I_2018.pdf)Genetics_Lab_I_2018.pdf[pdf]174 Kb

Έναρξη του μαθήματος «Μοριακή Βιοτεχνολογία»

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Μοριακή Βιοτεχνολογία» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 26/2/2018,  σύμφωνα με το πρόγραμμα (17:00-19:00, Αίθουσα 071).

Η Διδάσκουσα

Κλειώ Αναστασοπούλου

sample image