Τομέας Βιολογίας Φυτών

Εκδόσεις Τομέα Βιολογίας Φυτών

 

"Φυσιολογία Φυτών, από το μόριο στο περιβάλλον"

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης

 

"Βοτανικά Χρονικά"

Έκδοση του εργαστηρίου Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 
"The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece" "Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Το έργο Οικότοπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000"

"Endemic Plants of Greece, The Peloponnese"

Kit Tan with G.Iatrou

"Περιβαλλοντική Αγωγή - εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς"

"Λεξικό Βοτανικών Όρων"

Δ.Κ.Χριστοδουλάκης

Γ.Κ.Ψαράς

   

Συγγράμματα

 • Μορφολογία Φυτών Ι Γ. Ψαράς, Α. Τηνιακού, Γ. Καμάρη
 • Μορφολογία Φυτών II Γ. Ψαράς, Α. Τηνιακού, Γ. Καμάρη
 • Συστηματική Βοτανική Δ. Φοίτος
 • Συστηματική Βοτανική Θ. Γεωργιάδης
 • Συστηματική Σπερματοφύτων Α΄ Γρ. Ιατρού
 • Συστηματική Σπερματοφύτων Β΄ Γρ. Ιατρού
 • Φυσιολογία Φυτών Ι. Μανέτας κ.ά
 • Οικοφυσιολογία Ι. Μανέτας
 • Οικολογία Βλάστησης Θ. Γεωργιάδης
 • Γεωβοτανική Δ. Φοίτος & Γ. Καμάρη
 • Πανεπιστημιακές σημειώσεις
 • Φωτοσύνθεση Ι. Μανέτας, Γ. Πετροπούλου
 • Εργαστ/κές Ασκήσεις Συστ/κής Βοτανικής Π. Αρτελάρη, Ο. Γεωργίου
 • Εργαστ/κές Ασκήσεις Φυσ/γίας Φυτών Γ. Γραμματικόπουλος κ. ά.

 

Βιβλιοθήκη εργαστηρίου Βοτανικής.

Γνωστικά αντικείμενα

 • Λειτουργική ανατομία: Μελέτη της εσωτερικής δομής του φυτού καθώς και της λειτουργίας κάθε συγκεκριμένης δομής.
 • Βιοσυστηματική: Καθορισμός των ταξινομικών σχέσεων των φυτικών ειδών στα πλαίσια της εξέλιξης με τη χρησιμοποίηση κυτταρογενετικών, βιοχημικών και άλλων στοιχείων.
 • Ταξινομία: Περιγραφή και ταξινόμηση των φυτών, με έμφαση στην Κυτταροταξινόμηση, δηλ. τη μελέτη των χρωμοσωμάτων για τη λύση προβλημάτων συγγένειας των φυτών.
 • Φυσιολογία: Μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτικών οργανισμών με έμφαση στη φωτοσύνθεση.
 • Φυσιολογία φυτικών καλλιεργειών: Μελέτη της φυσιολογίας καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στον αγρό με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Δίδεται έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (π.χ. γλυκό σόργο, ελαιοκράμβη) για παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων.
 • Βιοποικιλότητα: Μελέτη της ποικιλότητας των «βιολογικών μονάδων» σε μια περιοχή, δηλ. των taxa (είδη, γένη, οικογένειες), των βιομορφών, των φυτοκοινωνιών και των οικοσυστημάτων (ποικιλότητα βιοτόπων). Διαχείριση οικοσυστημάτων Περιβαλλοντική εκπαίδευση Προστασία ειδών και βιοτόπων
 • Οικολογία φυτών: Μελέτη των σχέσεων των φυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους.
 • Οικοφυσιολογία: Μελέτη των μορφολογικών, φυσιολογικών και βιοχημικών αποκρίσεων των φυτών σε σχέση με τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Δίδεται έμφαση στους παράγοντες του μεσογειακού περιβάλλοντος.
 • Χωρολογία (Χλωριδική Γεωβοτανική): Μελέτη της χλωρίδας (σύνολο φυτικών ειδών) διαφόρων περιοχών και της γεωγραφικής εξάπλωσης κάθε συστηματικής μονάδας.
 • Φυτοκοινωνιολογία (Επιστήμη της βλάστησης): Μελέτη της δομής, σύνθεσης και δυναμικής των φυτοκοινωνιών (βλάστησης) και της σχέσης τους με το περιβάλλον.
 • Ιστορική Γεωβοτανική: Μελέτη της εξελικτικής πορείας της χλωρίδας και της βλάστησης διαφόρων περιοχών διαμέσου των γεωλογικών αιώνων.
 • Δενδροκλιματολογία: Μελέτη των κλιματικών αλλαγών με τη βοήθεια των ετήσιων δακτυλίων των δένδρων.
 • Οικολογία των αστικών, αγροτικών, ορεινών, νησιωτικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

 

 

Βοτανικός Κήπος (έκταση 30 στρ. υπό διαμόρφωση, επένδυση εώς τώρα 1.500.000,00 €)

 

Μαθήματα του Τομέα Βιολογίας Φυτών

Α.1 Προπτυχιακά Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βιολογία Φυτών Ι
 • Βιολογία Φυτών ΙΙ
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Οικολογία II

Α.2 Προπτυχιακά μαθήματα Επιλογής

 • Γεωβοτανική
 • Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής
 • Οικολογία Βλάστησης
 • Οικοφυσιολογία Φυτών
 • Φωτοσύνθεση
 • Διπλωματική Εργασία

Β.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών
 • Αξιολόγηση και διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων
 • Επιπτώσεις Περιβαλλοντικών Καταπονήσεων στα Μεσογειακά Φυτά

 

Βοτανικό Μουσείο (Herbarium)

Επιστημονική συλλογή αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων

 Δείγματα φυτών στο Βοτανικό Μουσείο.

Υπάρχουν περίπου 150.000 δείγματα φυτών.

 Εκπαιδευτική εκδρομή στο Φαράγγι του Βίκου

 Άσκηση υπαίθρου σε παραλιακά οικοσυστήματα.

sample image