Δομή Τμήματος

Με το Νόμο – Πλαίσιο 1268 του 1982, για τα Α.Ε.Ι. καταργούνται οι έδρες και το Τμήμα χωρίζεται στους ακόλουθους τρεις Τομείς:

 • Τομέας Βιολογίας Ζώων
 • Τομέας Βιολογίας Φυτών
 • Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Στο Τμήμα είναι νομοθετημένα τα ακόλουθα Εργαστήρια και Μουσεία:
 • Εργαστήριο Βιολογίας ΒΔ 348/1967
 • Εργαστήριο Βοτανικής ΒΔ 348/1967
 • Εργαστήριο Ζωολογίας ΒΔ 348/1967
 • Εργαστήριο Γενετικής ΒΔ 85/1968
 • Βοτανικό Μουσείο ΠΔ 360/1973
 • Ζωολογικό Μουσείο ΠΔ 360/1973
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ΠΔ 455/1974
 • Εργαστήριο Καλλιέργειας Ιστών ΠΔ 455/1974
 • Εργαστήριο Πειραματοζώων ΠΔ 455/1974
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων ΠΔ 181/1977
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών ΠΔ 181/1977

Στο Τμήμα λειτουργούν ακόμη Αναγνωστήριο και Υπολογιστικό Κέντρο.

Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται μαζί με το Τμήμα Μαθηματικών σε ένα ενιαίο τριώροφο κτίριο στο συγκρότημα κτιρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η κατανομή των δραστηριοτήτων στους χώρους του κτιρίου είναι η εξής:
 • ΥΠΟΓΕΙΟ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκες.
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Γραμματεία Τμήματος, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα σεμιναρίων, Αναγνωστήριο Τμήματος, Υπολογιστικό Κέντρο, αίθουσες διδασκαλίας, Βοτανικό Μουσείο, Ζωολογικό Μουσείο.
 • 1ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Βιολογίας Φυτών.
 • 2ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Οικολογία Φυτών.
 • 3ος ΟΡΟΦΟΣ: Τομέας Βιολογίας Ζώων.
sample image