Προπτυχιακές Σπουδές του τμήματος Βιολογίας

Το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διεθνώς ανταγωνιστικό κέντρο έρευνας βιοεπιστημών. Παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα στις βιολογικές επιστήμες.

Προσφέρουμε ένα φάσμα πτυχιακών προγραμμάτων το περιεχόμενο του οποίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των επιστημών από τα σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσω των ιατρικών πτυχών της βιοϊατρικής επιστήμης, στην υψηλή τεχνολογία της μελέτης των μοριακών δομών.

Nike LunarEpic Flyknit
sample image