Εκδόσεις Τομέα Βιολογίας Φυτών

 

"Φυσιολογία Φυτών, από το μόριο στο περιβάλλον"

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης

 

"Βοτανικά Χρονικά"

Έκδοση του εργαστηρίου Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 
"The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece" "Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Το έργο Οικότοπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000"

"Endemic Plants of Greece, The Peloponnese"

Kit Tan with G.Iatrou

"Περιβαλλοντική Αγωγή - εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς"

"Λεξικό Βοτανικών Όρων"

Δ.Κ.Χριστοδουλάκης

Γ.Κ.Ψαράς

   
sample image