ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Τμήματος
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 14:43

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το χρονικό διάστημα από 29-9-2017 έως 6-10-2017 για την πλήρωση των κενών θέσεων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας  για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 στην κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία.

Η κατεύθυνση περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, καθώς και την ερευνητική εργασία που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η ερευνητική εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και συναφών επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Τμήμα, καθώς και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
Τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται:

α) Η Σχολή και το Τμήμα προέλευσης
β) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου
γ) Η αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας για τους Έλληνες πτυχιούχους και η  επαρκής γνώση της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
δ) Το αποτέλεσμα συνέντευξης του υποψηφίου από την εξεταστική Επιτροπή
ε) Εξετάσεις (στην ξένη γλώσσα) και
στ) Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 6-10-2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

  1. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
  7. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος)

 Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των προαναφερομένων Σχολών. Οι τελειόφοιτοι εφ’ όσον επιλεγούν, για να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν το πτυχίου τους (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) το αργότερο μέχρι 16 Οκτωβρίου 2017. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων θα γίνει από τους επιλαχόντες.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη:

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
 
Η συνέντευξη των υποψηφίων και των δυο κατευθύνσεων θα γίνει την Δευτέρα, 9-10-2017 και ώρα 10 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.
Τηλ.: 2610-969201, fax: 2610-991606, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr .
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Γεωργία Στεφάνου
Καθηγήτρια


Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Παράταση προκήρυξης ΠΜΣ 2017-2018.pdf)Παράταση προκήρυξης ΠΜΣ 2017-2018.pdf[pdf]86 Kb