plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

 Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων .... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούν στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.... περισσότερα

 

Μουσεία του Τμήματος 

Το Tμήμα Bιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Ζωολογικό Μουσείο Βοτανικό Μουσείο

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού θα γίνονται από 28 Ιουνίου 2018 έως 20 Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπενθυμίζουμε ότι αίτηση μπορούν να κάνουν οι φοιτητές των τριών πρώτων ετών και μόνο για ένα μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2018 ή την εξεταστική Ιουνίου 2018 του έτους κατά το οποίο φοιτούν.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας στην υπ΄αριθ. 4/21-12-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού, σύμφωνα με την  υπ΄αριθ. 104/1-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου, ως εξής:

1. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός ειδικής προθεσμίας που θα καθορίζεται μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).

2. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά τη επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για ένα (1) μάθημα ανά έτος χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και μόνο, για τους φοιτητές που φοιτούν στο έτος αυτό, πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς.

3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων είναι τρία (3) συνολικά για κάθε φοιτητή και οι φοιτητές μπορούν να επανεξετάζονται και σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

4. Οι δύο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναβαθμολόγηση.pdf)Αναβαθμολόγηση.pdf[pdf]14 Kb

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

 

Εργαστήριο Βοτανικής

25-6-2018 (10:00π.μ-14:00μ.μ) / Μ. Πανίτσα: Από το φυτικό κύτταρο στα σπάνια φυτικά είδη

26-6-2018 (10:00π.μ-14:00μ.μ) / Π. Δημόπουλος: Προστατευόμενες περιοχές και οικοσυστήματα

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών

27-6-2018 (ενδεικτικά 10.00 – 15.00) / Γ. Γραμματικόπουλος, Γ. Πετροπούλου και Ι. Μανέτας: Διαλέξεις και συζήτηση για θέματα όπως:

Το στυλ ζωής των φυτών: τα φυτά δεν είναι λιγότερο περίπλοκα από τα ζώα, απλά είναι διαφορετικά

Γιατί είναι περιττή η κίνηση στα φυτά;

Γιατί δεν έχουν σταθερό μέγεθος;

Πώς φτιάχνουν την τροφή τους;

Τι "βλέπουν" τα φυτά; Πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο;

Μήπως, τελικά, το να λέμε κάποιον "φυτό" υποτιμάει τα φυτά;

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μία απλή εργαστηριακή άσκηση, προσαρμοσμένη στο επίπεδο των γνώσεών των μαθητών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

28-6-2018(10 π.μ. - 2 μ.μ.) /Ε. Μαργιωλάκη: Παραγωγή, Κρυστάλλωση και Δομικός χαρακτηρισμός Πρωτεϊνών.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

 

Εργαστήριο Ζωολογίας

29-6-2018 / Β. Τζανάτος:

Α) Αναγνώριση ειδών αλιευμάτων με τη χρήση κλείδας προσδιορισμού
Β) Μετρήσεις σωματικών χαρακτηριστικών (π.χ. μήκους, βάρους, δεικτών αναπαραγωγικής ωριμότητας) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού ψαριών

 

2-7-2018 / Γ. Μήτσαινας: Βιοποικιλότητα της ελληνικής πανίδας. Ενημέρωση στο εργαστήριο και εξόρμηση στο πεδίο.

 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων

3-7-2018 (4 ώρες)/ Μ.Μαργαρίτη, Ν. Παναγόπουλος  και Η. Καζάνης:

Α) Θεωρία. Πώς φτιάχνεται ένας εγκέφαλος (εξέλιξη και ανάπτυξη). Δομή και λειτουργία εγκεφάλου.

Β) Εργαστήριο. Καταγραφή  και επεξεργασία συμπεριφοράς θιγμοτακτισμού

Ανατομία εγκεφάλου σε πρόπλασμα και νωπό υλικό

Επίδειξη επιλεγμένων μικροσκοπικών  παρασκευασμάτων νευρικού ιστού

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

4-7-2018 (10 π.μ. - 2 μ.μ.) / Γ. Στεφάνου, Καθηγήτρια: α) Φυλετική χρωματίνη-ανίχνευση σωμάτιου Barr σε επιθηλιακά κύτταρα της στοματικής κοιλότητας
5-7-2018(10 π.μ. - 2 μ.μ.)/ Ε. Ροσμαράκη: Απομόνωση λεμφοκυττάρων από περιφερικό αίμα, και την φαινοτύπισή τους με φθορίζοντα αντισώματα,

6-7-2018 (10 π.μ. - 1 μ.μ.) /Π. Κατσώρης: Απομόνωση κυττάρων, πρωτογενείς καλλιέργειες, κυτταροκαλλιέργειες 

Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ακαδημαικού έτους 2018-2019 στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, ανακοινώθηκε η προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδημαικό έτος 2018-2019 [https://www.upatras.gr/el/node/7677]. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών [προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψήφιους διδάκτορες].

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ [Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν], και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ [Τουρκία, ΠΓΔΜ]. Η διάρκεια της μετακίνησης είναι από 2 έως 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/ από την Πέμπτη 28/06/2018 έως και τη Δευτέρα 10/09/2018 [ώρα Ελλάδας 23:59].

Ιστοσελίδα της δράσης: http://www.upatras.gr/el/erasmus_placements_mobility

Η Συντονίστρια
Ε. Ροσμαράκη

Ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, η ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018 για τους προπτυχιακούς φοιτητές θα πραγματοποιηθεί στις 25/7/2018 στο Αμφιθέατρο ΑΑ΄ Κτιρίου Διοίκησης- Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα 13.30 μμ.

Πάτρα,  25/6/2018
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΤΙ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΤΟΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, MSc ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΩΝ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ «ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ T-UCRs (Trancribed-Ultra Conserved Regions) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ»

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (deltio typou_IKY_eko_17_18.pdf)deltio typou_IKY_eko_17_18.pdf[pdf]355 Kb

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων

Σας ανακοινώνουμε τη με αρ. 83707/Ζ1/22-5-2018 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την  Πέμπτη 24-5-2018 έως και την Παρασκευή 20-7-2018.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Με την υπ΄αριθ.132/1.3.2018 της Συγκλήτου η ημερομηνία κτήσης πτυχίου είναι κοινή για όλους του φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους την ίδια εξεταστική περίοδο. Σύμφωνα με τα παραπάνω και την αριθ. 15/7-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας η ημερομηνία κτήσης πτυχίου για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 είναι η 16η Ιουλίου 2018.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην ορκωμοσία της περιόδου Ιουνίου 2018 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας με τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά το αργότερο έως 13/7/2018.

  • Το αργότερο μέχρι τις 13/7/2018 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των μαθημάτων.
  • Τελική ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής στη Γραμματεία της βαθμολογίας 13/7/2018. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία του Τμήματος η βαθμολογία μπορεί να υποβληθεί από τους διδάσκοντες το πρωί της 16ης/7.
  • Ημερομηνία οριστικοποίησης βαθμολογίων από τη Γραμματεία 16/7/2018.

Η ημερομηνία της ορκωμοσίας δεν έχει ακόμα οριστεί.

Πάτρα,  15/7/2018
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση ορκωμοσίας 2018.pdf)Αίτηση ορκωμοσίας 2018.pdf[pdf]174 Kb

Νέα παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018.

sample image