Πρόγραμμα Σεμιναρίων (09 Νοεμβρίου 2023)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο ‘’ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ’’, συνεχίζει και το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 τον Κύκλο Σεμιναρίων που απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες, τα μέλη του Τμήματος και στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα Σεμινάρια θα γίνονται εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης (εάν είναι εφικτό).

Μπορείτε να δείτε το ‘’Πρόγραμμα των Σεμιναρίων’’ στον πίνακα που ακολουθεί.

Για κάθε Σεμινάριο θα υπάρχει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής του.

Όλες οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών αναρτώνται στο eclass:

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO444

Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα

ΠΜΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ Κύκλος Σεμιναρίων 2023-2024

Εύα Παπαστεργιάδου

Διευθύντρια του ΠΜΣ