Σας ανακοινώνουμε ότι η 18η Ημερίδα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει τόσο προφορικές όσο και αναρτημένες ανακοινώσεις (υπό μορφή poster). Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος (κατόπιν της σχετικής συνεννόησης με τους επιβλέποντές τους) να ενημερώσουν, σε πρώτη φάση με e-mail μέχρι και την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),  τους συντονιστές της Ημερίδας κ.κ. Γεώργιο Μήτσαινα, Γιόλα Πετροπούλου και Ελευθερία Ροσμαράκη για την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν στην ημερίδα στοιχεία της μεταπτυχιακής τους εργασίας/διδακτορικής διατριβής (ερευνητικό αντικείμενο, πειραματικός σχεδιασμός, αποτελέσματα, εφόσον υπάρχουν κ.λπ.), στέλνοντας έναν ενδεικτικό τίτλο/συγγραφείς καθώς και την προτίμησή τους ως προς την μορφή της παρουσίασης (προφορική ή poster).

Σημειώνεται ότι, εφ’ όσον υπάρξει ανάγκη επιλογής του τύπου της παρουσίασης μεταξύ των συμμετεχόντων, λόγω χρονικών περιορισμών της Ημερίδας, προτεραιότητα θα δοθεί σε εν ενεργεία μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα σε προηγούμενη Ημερίδα των Μεταπτυχιακών του Τμήματος Βιολογίας.

Με νέο μήνυμα, τα άτομα που θα παρουσιάσουν σε αυτή, θα λάβουν οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες (προετοιμασία και αποστολή περίληψης, σύμφωνα με καθορισμένο πρότυπο κ.λπ.).

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Μήτσαινας
Γιόλα Πετροπούλου
Ελευθερία Ροσμαράκη