Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν από 23.10.2023 έως 03.11.2023.

Η δήλωση των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr
  2. Μπαίνετε στο σύνδεσμο που υπάρχει στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας και γράφει «Ηλεκτρονική Γραμματεία»
  3. Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας
  4. Επιλέγετε Ειδίκευση
  5. Πραγματοποιείτε τη δήλωση μαθημάτων
  6. Πατάτε αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα που δεν έχει δηλωθεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πάτρα, 23.10.2023