Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων
Γραφείο: 2ος Όροφος (Β/M 285.1)
Email: cbatargias@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969258 (γραφ.)
Scopus Author Identifier: 6506485709
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8846-8518

Βιογραφικό σημείωμα

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης
 • Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία Μαθημάτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Πληθυσμιακή Γενετική Ανάλυση & Γενετική Διατήρησης

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή γονιδιωματική και γενετική σύνθετων (πολυγονιδιακών) χαρακτηριστικών.

Πληθυσμιακή Γενετική:

 • Διερεύνηση εξελικτικών διαδικασιών που οδηγούν στη διαφοροποίηση πληθυσμών με την εφαρμογή μοριακών (πυρηνικών και μιτοχονδριακών DNA σημαντών) και φαινοτυπικών (μορφομετρικών, μεριστικών) σημαντών (markers),
 • Επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην πληθυσμιακή δομή και γονιδιακή ροή
 • Διερεύνηση γενετικών προσαρμοστικών μηχανισμών στην κλιματική αλλαγή
 • Γενετική βάση της Βιοποικιλότητας

Ποσοτική Γενετική:

 • Μελέτη της Γενετικής βάσης και αρχιτεκτονικής οικονομικά ή βιολογικά σημαντικών ποσοτικών (πολυγονιδιακών) χαρακτήρων
 • Ανάλυση οικογενειακής δομής και γενετικής συγγένειας ατόμων
 • Δομική και λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση, Ανίχνευση QTL, GWAS
 • Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων ποσοτικών χαρακτήρων και Γενετική Αξιολόγηση ζώων
 • Μελέτη και αξιολόγηση Προγραμμάτων Γενετικής Βελτίωσης

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Nousias, O., K. Tzokas, L. Papaharisis, K. Ekonomaki, D. Chatziplis, C. Batargias, and C. S. Tsigenopoulos. 2021. “Genetic Variability, Population Structure, and Relatedness Analysis of Meagre Stocks as an Informative Basis for New Breeding Schemes.” Fishes 6 (4). doi:10.3390/fishes6040078.
 • Asimakis, E., P. Stathopoulou, A. Sapounas, K. Khaeso, C. Batargias, M. Khan, and G. Tsiamis. 2021. “New Insights on the Zeugodacus Cucurbitae (Coquillett) Bacteriome.” Microorganisms 9 (3): 1-18. doi:10.3390/microorganisms9030659.
 • Lattos, A., K. Bitchava, I. A. Giantsis, J. A. Theodorou, C. Batargias, and B. Michaelidis. 2021. “The Implication of Vibrio Bacteria in the Winter Mortalities of the Critically Endangered Pinna Nobilis.” Microorganisms 9 (5). doi:10.3390/microorganisms9050922.
 • Fragkoulis, S., D. Kerasovitis, C. Batargias, and G. Koumoundouros. 2021. “Body-Shape Trajectories and their Genetic Variance Component in Gilthead Seabream (Sparus Aurata L.).” S cientific Reports 11 (1). doi:10.1038/s41598-021-95726-9.
 • Fragkoulis, S., I. Economou, G. Moukas, G. Koumoundouros, and C. Batargias. 2020. “Caudal Fin Abnormalities in Gilthead Seabream (Sparus Aurata L.) have a Strong Genetic Variance Component.” Journal of Fish Diseases 43 (7): 825-828. doi:10.1111/jfd.13180.
 • Stathopoulou, P., N. Rafailidou, K. Tzokas, C. Batargias, and G. Tsiamis. 2018. “Near-Complete Genome Sequence of a Fish Nervous Necrosis Virus Isolated from a Clinical Disease Outbreak in Farm-Reared Bream Sparus Aurata in Spain.” Genome Announcements 6 (1). doi:10.1128/genomeA.01392-17.
 • Fragkoulis, S., C. Batargias, P. Kolios, and G. Koumoundouros. 2018. “Genetic Parameters of the Upper-Jaw Abnormalities in Gilthead Seabream Sparus Aurata.” Aquaculture 497: 226-233. doi:10.1016/j.aquaculture.2018.07.071.
 • Kiparissis, S., P. Peristeraki, K. Tampakakis, I. Kosoglou, V. Doudoumis, and C. Batargias. 2018. “Range Expansion of a Restricted Lessepsian: Westbound Expansion Breakthrough of Lagocephalus Spadiceus (Richardson, 1844) (Actinopterygii: Tetraodontidae).” BioInvasions Records 7 (2): 197-203. doi:10.3391/bir.2018.7.2.13.
 • Loukovitis, D., D. Chatziplis, and C. Batargias. 2016. “Age-Dependent QTL Affecting Body Weight in Gilthead Seabream (Sparus Aurata L.).” Mediterranean Marine Science 17 (3): 666-669. doi:10.12681/mms.1649.2052.2012.02346.x.
 • Louro, B., H. Kuhl, M. Tine, D. -J de Koning, C. Batargias, F. A. M. Volckaert, R. Reinhardt, A. V. M. Canario, and D. M. Power. 2016. “Characterization and Refinement of Growth Related Quantitative Trait Loci in European Sea Bass (Dicentrarchus Labrax) using a Comparative Approach.” Aquaculture 455: 8-21. doi:10.1016/j.aquaculture.2016.01.004.