Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 2ος όροφος (B210)
Email: rosmaraki@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997407

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας – Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης [1995]
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης [ΜSc] στην Ανοσοβιολογία – Imperial College of Science, Technology & Medicine, Μ. Βρετανία [1997]
 • Διδακτορικό [Ph.D.] στον τομέα της Ανοσοβιολογίας – Institut Pasteur, Γαλλία [2001]
 • Mεταδιδακτορική εξειδίκευση – Karolinska Institutet, Σουηδία [2003 – 2006]

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις: Ανοσοβιολογία, Βιολογία Κυττάρου Ι, Βιολογία Κυττάρου ΙΙ, Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας και Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων.
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα: Μοριακή & Κυτταρική Ανοσοβιολογία.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

1. Ερευνητική δραστηριότητα

 • Μελέτη του φαινομένου της ανοχής των ΝΚ κυττάρων σε γονιδιακό και πρωτεϊνικό επίπεδο.
 • Μελέτη της οντογένεσης, διαφοροποίησης και λειτουργίας των ΝΚ κυττάρων σε μοντέλα ενήλικων επίμυων.
 • Μελέτη του ρόλου των ΝΚ και ΝΚ-Τ κυττάρων σε αυτοάνοσες ασθένειες και ασθενείς με νεφροπάθεια.

2. Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • A.N. Antoniou, J. Elliott, E. Rosmarakis and P.J. Dyson [1998]. MHC class II Ab diabetogenic residue 57 Asp/non-Asp dimorphism influences T-cell recognition and selection. Immunogenetics 47: 218-225.
 • J.P. Di Santo, I. Aifantis, E. Rosmaraki, C. Garcia, J. Feinberg, H.J. Fehling, A. Fischer, H. von Boehmer and B. Rocha [1999]. The common cytokine receptor γ chain and the pre-T cell receptor provide independent but critically overlapping signals in early αβ T cell development. J. Exp. Med. 189: 563–574.
 • F. Colucci, C. Soudais, E. Rosmaraki, L. Vanes, V.L.J. Tybulewicz and J.P. Di Santo [1999]. Dissecting NK cell development using a novel alymphoid mouse model: Investigating the role of the c-Abl proto-oncogene in murine NK cell differentiation. J. Immunol. 162: 2761–2765.
 • F. Colucci, E. Rosmaraki, S. Bregenholt, S.I. Samson, V. Di Bartolo, M. Turner, L. Vanes, V. Tybulewicz and J.P. Di Santo [2001]. Functional dichotomy in Natural Killer Cell signaling: Vav1-dependent and –independent mechanisms. J. Exp. Med. 193: 1413–1424.
 • E. E. Rosmaraki, I. Douagi, C. Roth, F. Colucci, A. Cumano and J.P. Di Santo [2001]. Identification of committed NK cell progenitors in adult murine bone marrow. Eur J Immunol 31: 1900–1909.
 • C.A.J. Vosshenrich, T. Ranson, S.I. Samson, E. Corcuff, F. Colucci, E. E. Rosmaraki and J.P. Di Santo [2005]. Roles for common cytokine receptor γ chain-dependent cytokines in the generation, differentiation, and maturation of NK cell precursors and peripheral NK cells in vivo. J. Immunol. 174: 1213–1221.
 • S. Johansson, M. Johansson, E. Rosmaraki, G. Vahlne, R. Mehr, M. Salmon-Divon, F. Lemmonier, K. Kärre and P. Höglund [2005]. Natural Killer cell education in mice with single
  or multiple major histocompatibility complex class I molecules. J. Exp. Med. 201: 1145–1155.
 • J. Petrovic Berglund, M. Ferrandiz, E. Rosmaraki, H. Hall, P.A. Cazenave, A. Six and P. Höglund [2008]. TCR repertoire dynamics in the pancreatic lymph nodes of non-obese diabetic (NOD) mice at the time of disease initiation. Mol.  Immunol. 45: 3059–3064.
 • E. Lindh*, E. Rosmaraki*, L. Berg, H. Brauner, M.C. Karlsson, L. Peltonen, P. Höglund and O. Winqvist [2010]. AIRE deficiency leads to impaired iNKT cell development. J. Autoimmun. 34: 66–72.
 • M. Petropoulos, G. Karamolegkou, E. Rosmaraki and S. Tsakas [2015]. Hydrogen peroxide signals E. coli phagocytosis by human polymorphonuclear cells; up-stream and down-stream pathway. Redox Biol. 6: 100-105.
 • S. Tsakas, E. Marinaki, T. Eleftheriadis, D.S. Goumenos and E. E. Rosmaraki [2016]. Alterations of natural killer cell count, activation capability and cytotoxicity, in glomerunephritis. Cellular Immunology & Immunotherapeutics 1: 1-5.
 • S. Fili, A. Valmas, M. Christopoulou, M. Spiliopoulou, N. Nikolopoulos, J. Lichière, S. Logotheti, F. Karavassili, E. Rosmaraki, A. Fitch, J. Wright, D. Beckers, T. Degen, G. Nénert, R. Hilgenfeld, N. Papageorgiou, B. Canard, B. Coutard and I. Margiolaki [2016]. Coxsackievirus B3 protease 3C: expression, purification, crystallization and preliminary structural insights. Acta Crystallogr. F Struct. Biol. Commun. 72 (Pt 12): 877-884