Σας ενημερώνουμε ότι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) προκηρύσσει τα πιο κάτω Βραβεία για Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Φοιτητές Τμημάτων Βιολογίας (Προκήρυξη Βραβείων 2023):

  1. Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές Βιολογίας (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή που φοιτά στην Κύπρο) που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού ή άλλων τμημάτων με βιολογικό θέμα. Το Βραβείο ΒΕΚ Προπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Χρήστος Γεωργιάδης» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Προπτυχιακό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία. Συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους 300 ευρώ και Τιμητική πλακέτα. Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.cbs.cy/award-undergraduate-student/
  2. Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές Βιολογίας (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή που φοιτά στην Κύπρο) επιπέδου Μάστερ που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού ή διατμηματικών ή/και άλλων τμημάτων με βιολογικό θέμα. Το Βραβείο ΒΕΚ Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βιολογίας «Ουράνιος Ιωαννίδης» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Μεταπτυχιακό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Μεταπτυχιακή Εργασία. Συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους 400 ευρώ και Τιμητική πλακέτα. Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.cbs.cy/award-graduate-student-award/
  3. Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου». Το Βραβείο απευθύνεται σε Κύπριους φοιτητές Βιολογίας (με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή που φοιτά στην Κύπρο) επιπέδου Διδακτορικού που σπουδάζουν στα Τμήματα Βιολογίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού ή διατμηματικών ή/και άλλων τμημάτων με βιολογικό θέμα. Το Βραβείο ΒΕΚ Διδακτορικών Φοιτητών Βιολογίας «Κυριάκος Γεωργίου» απονέμεται κάθε χρόνο στον Κύπριο Διδακτορικό Φοιτητή Βιολογίας με την καλύτερη Διδακτορική Εργασία. Συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους 500 ευρώ και Τιμητική πλακέτα. Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.cbs.cy/phd-student-award/

Καταληκτική Ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες: info@cbs.cy