Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ‘Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση
Περιβάλλοντος’ κατά τη συνεδρίασή της στις 27.09.2023, συνεκτιμώντας τα προσόντα των 16 υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και την αξιολόγησή τους κατά τη συνέντευξή τους, συνέταξε τους ακόλουθους Πίνακες.

Κατεβάστε τους ακόλουθους πίνακες αποτελεσμάτων

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2023-2024 υπογεγρ.