Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: sdailianis@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969213, 2610 969212

Επιστημονική κατάρτιση

 • Απόκτηση πτυχίου ως Βιολόγου (2000)
 • Διδακτορικό στη Βιολογία (Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – 2005).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:
 • Βιολογία Ζώων Ι
 • Βιολογία Ζώων ΙΙ
 • Ρύπανση Περιβάλλοντος
 • Ιχθυολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων (Kατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων, ΜΠΣ Τμήματος Βιολογίας)
 • Δοκιμές τοξικότητας και νέες προκλήσεις στον 21ο αιώνα (Σεμινάρια ΜΠΣ Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες)
 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες)
 • Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας με τίτλο «Ωκεανογραφία: Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» της σχολής Θετικών Επιστημών του Παν. Πατρών).

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Δοκιμές τοξικότητας (toxicity test) σε υδρόβιους οργανισμούς των γλυκών και αλμυρών υδάτων (π.χ. Artemia franciscana, Thamnocephalus platyurus, Daphnia magna, D. pulex, Brachionus plicatilis, Mytilus galloprovincialis)– Αναπτυξιακές ανωμαλίες σε ιχθύες, μετά από την επίδραση ρυπογόνων ουσιών – Προσδιορισμός ανόργανων και οργανικών ρύπων σε ιστούς υδρόβιων οργανισμών και στην υδάτινη μάζα – Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων με αναλυτικές τεχνικές – Παρακολούθηση της ποιότητας/κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με χρήση οργανισμών Βιοενδεικτών, όπως το κοινό μύδι Mytilus galloprovincialis – Μελέτη Βιομαρτύρων σε ιστούς οργανισμών Βιοενδεικτών για την εκτίμηση των επιπτώσεων διαφόρων ρυπογόνων ουσιών (ανόργανων και οργανικών) – Μελέτη της επαγωγής οξειδωτικής καταπόνησης (oxidative stress) σε ιστούς υδρόβιων οργανισμών, όπως το είδος Mytilus galloprovincialis, μετά από έκθεση σε ρυπογόνους παράγοντες – Μελέτη μεμβρανικών υποδοχέων, μορίων και πρωτεϊνών στην επαγωγή σηματοδοτικών μονοπατιών, μετά από την επίδραση ρυπογόνων ουσιών (π.χ. βαρέα μέταλλα) στα κύτταρα και στους ιστούς του οργανισμού Mytilus galloprovincialis – Μελέτη της δράσης τοξικών παραγόντων (ανόργανων και οργανικών ρύπων) ως ενδοκρινικοί αποδιοργανωτές (endocrine disrupters)  σε κύτταρα και η συμμετοχή τους στην επαγωγή σηματοδοτικών μηχανισμών – Μελέτη της επαγωγής βλαβών του DNA, μετά από έκθεση κυττάρων σε ρυπογόνους παράγοντες, με χρήση κατάλληλων τεχνικών/μεθόδων (Comet assay, MN assay) – Μελέτη κυτταρικού θανάτου (απόπτωση, νέκρωση) ως απόκριση στην επίδραση ρυπογόνων παραγόντων–Ανάπτυξη και εφαρμογή τοξικολογικών μεθόδων για τον έλεγχο της αποδοτικότητας τεχνολογιών απορρύπανσης ρυπογόνων ουσιών του υδάτινου περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Harbi, K., Makridis, P., Koukoumis, Ch., Papadionysiou, M., Vgenis, T., Kornaros, M., Ntaikou, I., Giokas, S., Dailianis S. (2017). Evaluation of a battery of marine species-based bioassays against raw and treated municipal wastewaters. Journal of Hazardous Materials, 321: 537-546. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941630855X
 • Vlastos, D., Dailianis, S., Kindou, A., Antonopoulou, M., Gianni, A., Zacharias, I. (2017). Assessing the environmental/human risk of potential genotoxicants in water samples from lacustrine ecosystems: the case of lakes in Western Greece. Science of the Total Environment 574: 246-252. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639021
 • Malandrakis, E.E., Dadali, O., Golomazou, E., Kavouras, M., Dailianis, S., Chadio, S., Exadactylos, A., Panagiotaki, P. (2016). DNA damage and differential gene expression associated with physical stress in gilthead seabream (Sparus aurata). General and Comparative Endocrinology 236: 98–104. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648016302064
 • Frontistis, Z., Antonopoulou, M., Venieri, D., Dailianis, S., Konstantinou, I., Mantzavinos, D. (2017). Solar photocatalytic decomposition of ethyl paraben in zinc oxide suspensions. Catalysis Today 208 Part 1, 139-148. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092058611630400X
 • Toufexi, E., Dailianis, S., Vlastos, D., Manariotis D.I. (2016). Mediated effect of ultrasound treated Diclofenac on mussel hemocytes: First evidence for the involvement of respiratory burst enzymes in the induction of DCF-mediated unspecific mode of action. Aquatic Toxicology 175: 144-153. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X16300807
 • Tsarpali, V., Harbi, K., Dailianis, S. (2016). Physiological response of the green microalgae Dunaliella tertiolecta against imidazolium ionic liquids [bmim][BF4] and/or [omim][BF4]: the role of salinity on the observed effects. Journal of Applied Phycology 28: 979–990. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-015-0613-6
 • Siorou, S., Vgenis, T.T., Dareioti, A.M., Vidali, M-S., Efthimiou, I., Kornaros, M., Vlastos, D., Dailianis, S. (2015). Investigation of olive mill wastewater (OMW) ozonation efficacy with the use of a battery of selected ecotoxicity and human toxicity assays. Aquatic Toxicology 164: 135-144. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X1500123X
 • Tsarpali, V., Belavgeni, A., Dailianis, S. (2015). Investigation of toxic effects of imidazolium ionic liquids, [bmim][BF4] and [omim][BF4], on marine mussel Mytilus galloprovincialis with or without the presence of conventional solvents, such as acetone. Aquatic Toxicology 164: 72-80. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X15001344
 • Tsarpali, V., Dailianis, S. (2015). Toxicity of two imidazolium ionic liquids, [bmim][BF4] and [omim][BF4], to standard aquatic test organisms: role of acetone in the induced toxicity. Ecotoxicology and Environmental Safety 117: 62-71. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651315001256
 • Charalampous, N., Kindou, A., Vlastos, D., Tsarpali, V., Antonopoulou, M., Konstantinou, I., Dailianis, S. (2015). A multidisciplinary assessment of river surface water quality in areas heavily influenced by human activities. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 69 (2): 208-222. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-015-0152-9
 • Aravantinou F.A., Tsarpali, V., Dailianis, S., Manariotis, I.D. (2015). Effect of cultivation media on the toxicity of ZnO nanoparticles to freshwater and marine microalgae. Ecotoxicology and Environmental Safety 114: 109-116. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651315000263
 • Dailianis, S., Tsarpali, V., Melas, K., Karapanagioti, H.K., Manariotis, I.D. (2014). Aqueous phenanthrene toxicity after high-frequency ultrasound degradation. Aquatic Toxicology 147: 32-40. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X13003470
 • Tsiaka, P., Tsarpali, V., Ntaikou, I., Kostopoulou, M.N., Lyberatos, G., Dailianis, S. (2013). Carbamazepine-mediated pro-oxidant effects on the unicellular marine algal species Dunaliella tertiolecta and the hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis. Ecotoxicology 22: 1208-1220. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10646-013-1108-3
 • Toufexi, E., Tsarpali, V., Efthimiou, I., Vidali, M-S., Vlastos, D., Dailianis, S. (2013). Environmental and human risk assessment of landfill leachate: an integrated approach with the use of cytotoxic and genotoxic stress indices in mussel and human cells. Journal of Hazardous Materials 260: 593-601. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413003956
 • Bouki, E., Kaloyianni, M., Dimitriadis, V.K., Dailianis, S. (2013). Antioxidant and pro-oxidant challenge of tannic acid in mussel hemocytes exposed to cadmium. Marine Environmental Research 85: 13-20. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113612002231
 • Grintzalis, K., Georgiou, C.D., Dailianis, S. (2012). Total thiol redox status as a potent biomarker of PAH-mediated effects on mussels. Marine Environmental Research 81: 26-34. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113612001444
 • Tsarpali, V., Dailianis, S. (2012). Investigation of landfill leachate toxic potency: an integrated approach with the use of stress indices in tissues of mussels. Aquatic Toxicology 124-125: 58-65. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X12002159
 • Tsarpali, V., Kamilari, M., Dailianis, S. (2012). Seasonal alterations of landfill leachate composition and toxic potency in semi-arid regions. Journal of Hazardous Materials 233-234: 163-171. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389412007133
 • Vouras, Ch., Dailianis, S. (2012). Evidence for phosphatidylinositol-3-OH-kinase (PI3-kinase) involvement in Cd-mediated oxidative effects on haemocytes of mussels. Comparative Biochemistry and Physiology C: Toxicology & Pharmacology 155: 587-593. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153204561200021X
 • Giannapas, M., Karnis, L., Dailianis, S. (2012). Generation of free radicals in haemocytes of mussels after exposure to low molecular weight PAH components: immune activation, oxidative and genotoxic effects. Comparative Biochemistry and
 • Physiology C: Toxicology & Pharmacology 155: 182-189. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045611001505
 • Danellakis, D., Ntaikou, I., Kornaros, M., Dailianis, S. (2011 ). Olive oil mill wastewater toxicity in the marine environment: alterations of stress-indices in tissues of mussel Mytilus galloprovincialis. Aquatic Toxicology 101: 358-366. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X10004327
 • Chatziargyriou, V., Dailianis, S. (2010). The role of selenium-dependent glutathione peroxidase (Se-GPx) against oxidative and genotoxic effects of mercury in haemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis (Lmk.). Toxicology in Vitro 24: 1363-1372. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233310000913
 • Banakou E., Dailianis S. (2010). Involvement of Na+/H+ exchanger and respiratory burst enzymes NADPH oxidase and NO synthase, in Cd-induced lipid peroxidation and DNA damage in haemocytes of mussels. Comparative Biochemistry and Physiology C: Toxicology & Pharmacology 152: 346-352. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045610001122
 • Kaloyianni, M., Dailianis, S., Chrisikopoulou, E., Zannou, A., Koutsogiannaki, S., Alamdari, D.H., Koliakos, G. and Dimitriadis, V.K. (2009). Oxidative effects of inorganic and organic contaminants on haemolymph of mussels. Comparative Biochemistry and Physiology C: Toxicology & Pharmacology 149: 631-639. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532045609000088
 • Dailianis, S. (2009). Production of superoxides and nitric oxide generation in haemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis (Lmk.) after exposure to cadmium: a possible involvement of Na+/H+ exchanger in the induction of cadmium toxic effects. Fish and Shellfish Immunology 27: 446-453. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464809002137
 • Dailianis, S., Patetsini, E., Kaloyianni, M. (2009). The role of signaling molecules on actin glutathionylation and protein carbonylation induced by cadmium in haemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis (Lmk). The Journal of Experimental Biology 212: 3612-3620. URL: http://jeb.biologists.org/content/212/22/3612
 • Dailianis, S., Kaloyianni, M. (2007). Role of cAMP in tissues of mussel Mytilus galloprovincialis as a potent Biomarker of cadmium in marine environments. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 52: 371-378. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-006-0073-8