Η περίοδος υποβολής αίτησης για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, είναι από: 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως 06 Οκτωβρίου 2023.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος