Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις:

α) Αναστολής φοίτησης,

β) Διαγραφής και

γ) Ορκωμοσίας,

μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης, ορισμό θέματος και 3/μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κ.λ.π. θα χορηγούνται κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο grambio@upatras.gr χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας