Τμήμα Βιολογίας
Π.Μ.Σ. «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές»

Κύκλος σεμιναρίων 2022 – 2023

 

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές»

ο κ. Παπαστεριάδης Γεώργιος

(MSc, Διευθυντής του ομίλου FAMAR GROUP – Υπεύθυνος σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας-Ασφάλειας, Ενέργειας & Αειφορικής Διαχείρισης)

θα δώσει διάλεξη με τίτλο:

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Βιωσιμότητα και Νέες Βιομηχανικές & Επιχειρηματικές Στρατηγικές,

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ.

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ και ευρύτερο κοινό) και θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91088413914?pwd=WXNoYzJ3Um9uSCsyZTM0REk4Z0hHZz09

 

Περίληψη ομιλίας: Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση. Όλα τα μέρη της κοινωνίας και οι οικονομικοί τομείς θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο βιομηχανικός τομέας, που αποτελεί βασικό άξονα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Δεδομένου ότι μια Νέα Βιομηχανική και Επιχειρηματική Στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του βασικού στόχου, η παρούσα ομιλία θα εστιάσει (α) στις στρατηγικές που ακολουθεί η Βιομηχανία προκειμένου να μεταβεί στην κλιματική ουδετερότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο τρόπο λειτουργίας, (β) στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για της αξιολόγηση των στρατηγικών, καθώς και (γ) στον τρόπο που οι ακολουθούμενες στρατηγικές επηρεάζουν την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα και μικρότερες βιομηχανίες και εταιρίες. Δεδομένου ότι το νέο Βιομηχανικό Οικοσυστήματα χρειάζεται κρίσιμους και βασικούς παράγοντες, όπως ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, η ομιλία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων προς πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

Ανακοίνωση διάλεξης_Παπαστεριάδης Γεώργιος