Οι Επαναληπτικές Εξετάσεις των Μαθημάτων του 1ου και 2ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο (11/09/2023 – 22/09/2023), κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

 Σίνος Γκιώκας

Διευθυντής του ΠΜΣ