Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Ασκηση  μέσω του συνδέσμου

https://upatras-gr.zoom.us/j/98411294932?pwd=RmVocHBZNVN0YkltUTlmYzZjVVp5UT09

Meeting ID: 984 1129 4932

Passcode: 563172

Για την έναρξη της Πρακτικής Ασκησης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές πληροφορίες και στο σύνδεσμο:

Έναρξη_Πρακτικής_Άσκησης_Πανεπιστήμιο_Πατρών_(οδηγίες σε 4 βήματα) – Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (upatras.gr)