Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: iovasilop@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969243 (γραφ.), 2610 969255 (εργ.)
Lab website: https://geneticslabupatraseng.wordpress.com/

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Γενετικής, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Wales, Aberystwyth, UK.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στη Γενετική και Μοριακή Ιατρική. Τμήμα Γονιδιωματικής Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Sheffield, UK.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Γενετική. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Γενετικής, Τμήμα Γονιδιωματικής Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Sheffield, UK.
 • Μεταδιδακτορική έρευνα, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Ε.Κ.Ε.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”, Αθήνα.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακά Μαθήματα: Γενετική Ι (Γενετική), Γενετική ΙΙ (Μοριακή Γενετική), Ιατρική Γενετική/Γενετική του Ανθρώπου, Εξέλιξη.
 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Π.Μ.Σ.: “Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές”: Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές, Δ.Π.Μ.Σ.: “Χημική Βιολογία”: Μοριακή Ιατρική, Δ.Π.Μ.Σ.: “Χημική Βιολογία”: Μοριακή Ιατρική, Δ.Π.Μ.Σ.: “Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία”: Πληθυσμιακή Γενετική και Φυσική Επιλογή.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

“H διερεύνηση την πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης γονιδιώματος, επιγενώματος, μεταβολώματος, πως αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς και με το περιβάλλον (μικροβίωμα) και πως μεταβάλλουν την κυτταρική λειτουργία τόσο στην παθογένεια νόσων του ανθρώπου όσο και στην ανταπόκριση στα φάρμακα, έχοντας ως μοντέλο τα αυτοάνοσα νοσήματα”.

 • Γενετική ανάλυση πολυπαραγοντικών ασθενειών/Γενετική Επιδημιολογία: Μελέτη της γενετικής βάσης (αλληλεπίδραση γονιδίων-γονιδίων και γονιδίων-περιβάλλοντος) πολυπαραγοντικών ασθενειών όπως η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και το μεταβολικό σύνδρομο.
 • Φαρμακογενετική/φαρμακογονιδιωματική: Χρήση των σύγχρονων μεθόδων της γονιδιωματικής για την εύρεση γενετικών δεικτών και τη σύνδεσή τους ως βιοδείκτες στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης των ασθενών στη χορήγηση βιολογικών θεραπειών σε φλεγμονώδεις ασθένειες και στη στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων.
 • Μοριακή Βιολογία και Λειτουργική ανάλυση γονιδίων: Μελέτη των μηχανισμών που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων στόχων σε ανοσολογικές και φλεγμονώδεις διαδικασίες αξιοποιώντας συστήματα in vitro και διαγονιδιακά μοντέλα ασθενειών του ανθρώπου.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Antonatos C, Stavrou EF, Evangelou E, Vasilopoulos Y. Exploring pharmacogenetic variants for predicting response to anti-TNF therapy in autoimmune diseases: a meta-analysis. Pharmacogenomics, 2021;22(7):435-445.
 • Vasilopoulos Y. Pharmacogenetics and psoriasis: is targeted treatment a possibility? Pharmacogenomics. 2017 Dec;18(18):1627-1630.
 • Mendrinou E, Patsatsi A, Zafiriou E, Papadopoulou D, Aggelou L, Sarri C, Mamuris Z, Kyriakou A, Sotiriadis D, Roussaki-Schulze A, Sarafidou T, Vasilopoulos Y. FCGR3A-V158F polymorphism is a disease-specific pharmacogenetic marker for the treatment of psoriasis with Fc-containing TNFα inhibitors. Pharmacogenomics J. 2017 Jun;17(3):237-241.
 • Ferreiro-Iglesias A, Montes A1, Perez-Pampin E, Cañete JD, Raya E, Magro-Checa C, Vasilopoulos Y,…….. Gonzalez A. Replication of PTPRC as genetic biomarker of response to TNF inhibitors in patients with rheumatoid arthritis. Pharmacogenomics J. 2016 Apr 16(2): 137-40.
 • Vasilopoulos Y, Sarri C, Zafiriou E, Patsatsi A, Stamatis C, Ntoumou E, Fassos I, Tsalta A, Karra A, Roussaki-Schulze A, Sotiriadis D, Mamuris Z, Sarafidou T. A pharmacogenetic study of ABCB1 polymorphisms and cyclosporine treatment response in patients with psoriasis in the Greek population. Pharmacogenomics J. 2014 Dec 14(6):523-25.
 • Montes A, Perez-Pampin E, Narvàez J,……Vasilopoulos Y,……, Gonzalez A. Association of FCGR2A with the response to infliximab treatment of patients with rheumatoid arthritis. Pharmacogenetics and Genomics 2014; May;24(5):238-45.
 • Vasilopoulos Υ, Sarafidou Τ, Kotsa Κ, Papadimitriou Τ, Goutzelas Υ, Bagiatis V, Stamatis C, Tsekmekidou X, Yovos JG, Mamuris Z. VDR Taq1 is associated with Obesity but not with Diabetes mellitus type 2 in the Greek population. Gene 2013; 512(2):237-9.
 • Vasilopoulos Y, Manolika M, Zafiriou E, Sarafidou T, Bagiatis V, Krüger-Krasagaki S, Tosca A, Patsatsi A, Sotiriadis D, Mamuris Z, Roussaki-Schulze A. Pharmacogenetic analysis of TNF, TNFRSF1A and TNFRSF1B polymorphisms and prediction of response to anti-TNF therapy in psoriasis patients in the Greek population. Mol Diagn Ther 2012; Feb 1;16(1):29-34.
 • Vasilopoulos Y, Sagoo GS, Cork MJ, Walters K, Tazi-Ahnini R. HLA-C, CSTA and DS12346 susceptibility alleles confer over 100-fold increased risk of developing psoriasis: evidence of gene interaction. J Hum Genet 2011; 56(6):423-7.
 • Vasilopoulos Y, Walters K, Cork MJ, Duff GW, Sagoo GS, Tazi-Ahnini R. Association analysis of the skin barrier gene cystatin A at the PSORS5 locus in psoriatic patients: Evidence for interaction between PSORS1and PSORS5. Eur J Hum Genet 2008; 16(8):1002-9.
 • Vasilopoulos Y, Gkretsi V, Armaka M, Aidinis V, Kollias G. Actin cytoskeleton dynamics linked to synovial fibroblast activation as a novel pathogenic principle in TNF-driven arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66 Suppl 3:iii23-8.
 • Cork MJ, Robinson DA, Vasilopoulos Y, Ferguson A, Mustafa M, Duff GW, Ward SJ, Tazi-Ahnini R. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: Gene Environment Interactions. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:3-21.
 • Vasilopoulos Y, Cork MJ, Murphy R, Williams HC, Robinson DA, Duff GW, Ward SJ, Tazi-Ahnini R. Genetic association between an AACC insertion in the 3’UTR of the stratum corneum chymotryptic enzyme (SCCE) gene and atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2004; 123:62-6.
 • Vasilopoulos Y, Gkretsi V, Armaka M, Aidinis V, Kollias G. Actin cytoskeleton dynamics linked to synovial fibroblast activation as a novel pathogenic principle in TNF-driven arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66 Suppl 3:iii23-8.
 • Cork MJ, Robinson DA, Vasilopoulos Y, Ferguson A, Mustafa M, Duff GW, Ward SJ, Tazi-Ahnini R. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: Gene Environment Interactions. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:3-21.
 • Vasilopoulos Y, Cork MJ, Murphy R, Williams HC, Robinson DA, Duff GW, Ward SJ, Tazi-Ahnini R. Genetic association between an AACC insertion in the 3’UTR of the stratum corneum chymotryptic enzyme (SCCE) gene and atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2004; 123:62-6.